Trdnost

Predavatelj
dr. Miha Brojan
Kratek opis

Pri predmetu Trdnost se študent nauči računati porazdelitve notranjih sil v enoosnih konstrukcijskih elementih in konstrukcijah. Vsebina predstavlja nadaljevanje snovi predmeta Statika, kjer smo spoznali metode za določanje notranjih sil in momentov v poljubni točki, vendar samo sumarno, zaradi česar nas pri statiki oblika prereza konstrukcijskih elementov ni zanimala. V trdnosti pa želimo dobiti odgovor na vprašanje, kako se notranje veličine stanja porazdelijo po prerezu. To pa pomeni, da je oblika in velikost prereza za trdnost bistvenega pomena. Z znanjem trdnosti, ki upošteva deformabilnost telesa, je omogočeno določanje zunanjih reakcij statično nedoločenim enoosnim konstrukcijskim elementom. Na osnovi poznavanja razporeditve notranjih veličin stanja, lahko izberemo dimenzije konstrukcijskih elementov glede na zunanje obremenitve. Zaradi tega je glavna naloga trdnosti dimenzioniranje enoosnih konstrukcijskih elementov in konstrukcij. To znanje pa je osnova za vse predmete, ki sledijo v nadaljevanju študija, pri katerih je potrebno pri preračunih konstrukcijskih elementov upoštevati obliko in dimenzijo, tako da se ne pojavi zlom oziroma neželene deformacije.

Študijske obveznosti

Študijska in izpitna pravila pri predmetu Trdnost najdete na [tej povezavi].

Študijska literatura

Kratek spisek priporočene študijske literature najdete [tukaj]. Kot dodatno dopolnilo predavanjem in vajam lahko uporabljate tudi drugo literaturo. Dobrih je večina, ki v naslovu vsebuje "Strength of Materials" ali "Mechanics of Materials".

Predloge za kolokvij, izpit, poročila, domače naloge

Na povezavi [tukaj] najdete navodilo oziroma pomoč za izdelavo nalepke s črtno kodo. Črtno kodo prilepite v zgornji desni kot lista, na katerega boste pisali izpit, kolokvij, domače naloge, ... Za kolokvij oziroma izpit uporabite list formata A3, ki je zgiban na velikost A4.

Dodatne naloge v študijskem letu 2020/2021:

Vaja 1: Ponovitev osnov statike

[V1 Naloga 1] [V1 Naloga 2] [V1 Naloga 3] [V1 Naloga 4] [V1 Naloga 5]


Vaja 2: Teorija napetosti (napetostni vektor in napetostni tenzor)

[V2 Naloga 1] [V2 Naloga 2] [V2 Naloga 3] [V2 Naloga 4]

[Dodatna naloga iz napetosti, prikazana na predavanjih]


Vaja 3: Teorija napetosti (normalne in strižne napetosti ter njihove ekstremne vrednosti)

[V3 Naloga 1] [V3 Naloga 2] [V3 Naloga 3] [V3 Naloga 4] [V3 Naloga 5]


Vaja 4: Teorija napetosti (napetosti v plašču tlačnih posod, preračun napetosti v zvarih)

[V4 Naloga 1] [V4 Naloga 2] [V4 Naloga 3] [V4 Naloga 4] [V4 Naloga 5]


Vaja 5: Teorija deformacij (vektor premika, deformacijski tenzor, normalne in strižne deformacije)

[V5 Naloga 1] [V5 Naloga 2] [V5 Naloga 3] [V5 Naloga 4] [V5 Naloga 5] [V5 Naloga 6] [V5 Naloga 7]


Vaja 6: Hooke-ov zakon

[V6 Naloga 1] [V6 Naloga 2] [V6 Naloga 3] [V6 Naloga 4] [V6 Naloga 5] [V6 Naloga 6]


Vaja 7: Napetosti in deformacije zaradi notranje osne sile

[V7 Naloga 1] [V7 Naloga 2] [V7 Naloga 3] [V7 Naloga 4] [V7 Naloga 5] [V7 Naloga 6] [V7 Naloga 7]


Vaja 8: Napetosti pri čistem upogibu

[V8 Naloga 1] [V8 Naloga 2] [V8 Naloga 3] [V8 Naloga 4] [V8 Naloga 5] [V8 Naloga 6] [V8 Naloga 7]


Vaja 9: Deformacije pri čistem upogibu, enačba upogibnice

[V9 Naloga 1] [V9 Naloga 2] [V9 Naloga 3] [V9 Naloga 4] [V9 Naloga 5] [V9 Naloga 6]

[Postopek 2. naloge z vaj]


Vaja 10: Napetosti pri poševnem upogibu

[V10 Naloga 1] [V10 Naloga 2] [V10 Naloga 3] [V10 Naloga 4] [V10 Naloga 5]

[Izračun geometrijskih karakteristik prereza nosilca z 10. vaje]


Vaja 11: Napetosti zaradi strižne sile

[V11 Naloga 1] [V11 Naloga 2] [V11 Naloga 3] [V11 Naloga 4] [V11 Naloga 5]


Vaja 12: Napetosti in deformacije zaradi notranjega torzijskega/vzvojnega momenta

[V12 Naloge 1-5] [V12 Naloga 6]


Vaja 13: Uklon

[V13 Naloga 1] [V13 Naloge 2-5]


Vaja 14: Kombinacija obremenitev, porušitvene hipoteze

[Vaja 14 - skripta] [V14 Naloga 1] [V14 Naloga 2]


Domače in dodatne naloge iz preteklih let:

Dodatne naloge iz študijskega leta 2019/2020:
[2019/20-DO1] [2019/20-DO2] [2019/20-DO3] [2019/20-DO4] [2019/20-DO5] [2019/20-DO6] [2019/20-DO7] [2019/20-DO8] [2019/20-DO9] [2019/20-DO10] [2019/20-DO11] [2019/20-DO12] [2019/20-DO13] [2019/20-DO14]


Domače naloge iz študijskega leta 2018/2019:
[2018/19-DN1] [2018/19-DN2] [2018/19-DN3] [2018/19-DN4] [2018/19-DN5] [2018/19-DN6] [2018/19-DN7] [2018/19-DN8] [2018/19-DN9] [2018/19-DN10] [2018/19-DN11]

[Rešitve domačih nalog 2018/19]


Domače naloge iz študijskega leta 2017/2018:
[2017/18-DN1] [2017/18-DN2] [2017/18-DN3] [2017/18-DN4] [2017/18-DN5] [2017/18-DN6] [2017/18-DN7] [2017/18-DN8] [2017/18-DN9] [2017/18-DN10] [2017/18-DN11] [2017/18-DN12] [2017/18-DN13]


Domače naloge iz študijskega leta 2016/2017:
[2016/17-DN1] [2016/17-DN2] [2016/17-DN3] [2016/17-DN4] [2016/17-DN5] [2016/17-DN6] [2016/17-DN7] [2016/17-DN8] [2016/17-DN9] [2016/17-DN10] [2016/17-DN11] [2016/17-DN12]


Domače naloge iz študijskega leta 2015/2016:
[2015/16-DN1] [2015/16-DN2] [2015/16-DN3] [2015/16-DN4] [2015/16-DN5] [2015/16-DN6] [2015/16-DN7] [2015/16-DN8] [2015/16-DN9] [2015/16-DN10] [2015/16-DN11] [2015/16-DN12] [2015/16-DN13]
* V študijskem letu 2020/2021 snovi prvih dveh vaj iz leta 2015/2016 še nismo obravnavali.


Formule in primeri nalog:
[II momenti osnovnih prerezov] [Saint-Venantov princip] [Dodatna naloga iz torzije]
[Deformacije pri poševnem upogibu] [Izračun strižnega središča za U-profil]