Novice in obvestila iz našega laboratorija

22.6.2018

Rezultate izpitov iz Trdnosti, Višje trdnosti in Termomehanike z dne 20.6.2018 najdete na [tej povezavi]. Ogled izpitov bo v torek 26.6.2018 ob 10h v sobi IV/1.

20.6.2018

Rezultate popravljalnih kolokvijev pri Trdnosti z dne 20.6.2018 najdete na [tej povezavi]. Kdor je pisal pozitivno naj se prijavi na izpitni rok 2.7.2018. Ogled popravljalnih kolokvijev bo v torek 26.6.2018 v sobi IV/1.
Rezultati izpitov bodo znani v petek.

13.6.2018

Rezultati kolokvijev, domačih nalog in predlogi končnih ocen pri Trdnosti so na [tej povezavi].
Ogled drugega kolokvija bo v četrtek 14.6.2018 ob 10h v sobi IV/1.
Študentje, ki imajo napisano končno oceno in se z njo strinjajo, naj se prijavijo na posebni izpitni rok iz Trdnosti, ki bo 2.7.2018 (prijaviti se je potrebno vsaj tri dni prej). Ta izpitni rok bo razpisan le za vpis ocen za študente, ki so opravili obveznosti s kolokviji.
Kdor ni zadovoljen z oceno, naj to prosim sporoči po emailu as. Videniču. Oceno se lahko zviša le na izpitu (20.6.2018 in 29.8.2018), kjer se na isti dan pišejo naloge in teorija. Za pozitivno oceno na izpitu morajo biti pozitivne tako naloge kot tudi teorija.
Nekaj študentov ima možnost popravljalnega kolokvija. Označeni so s PK1 oz. PK2 (popravljalni kolokvij 1 in popravljalni kolokvij 2). Popravljalni kolokvij bo na izpitnem roku 20.6.2018. Za popravljalni kolokvij se ni potrebno prijaviti na izpit.
Študentje, ki so oba kolokvija pisali negativno, oziroma kolokvijev sploh niso pisali, lahko pridejo na redna izpitna roka. Prvi bo 20.6.2018, drugi pa 29.8.2018. Seveda se je potrebno na vsak izpitni rok prijaviti (vsaj tri dni prej).

11.6.2018

Rezultate izpitov z izpitnega roka 6.6.2018 najdete na [tej povezavi].
Rezultate kolokvijev iz Stabilnosti konstrukcij najdete na [tej povezavi].
Rezultate kolokvijev iz Tehniške mehanike 3 najdete na [tej povezavi].
Ogled rezultatov izpita in vseh kolokvijev bo v ponedeljek, 11.6.2018, ob 10h v pisarni IV/1.
Študentje, ki so opravili Stabilnost konstrukcij in Tehniško mehaniko 3 s kolokviji in se s predlagano oceno strinjajo, naj se OBVEZNO prijavijo na 2. junijski izpitni rok, ki bo 20.6.2018. Morebitno nestrinjanje s predlagano oceno sporočite asistentu.

5.6.2018

Drugi kolokvij pri predmetu Trdnost bo v sredo, 6.6.2018, ob 12h. Za kolokvij uporabite list formata A3 (prazen A3 je bolj zaželen, kot izpitna pola), ki je zgiban na velikost A4. Nanj nalepite črtno kodo in napišete osnovne osebne podatke (priimek, ime, smer študija, vpisno številko, način vpisa: reden, izreden,...). Teoretični del izpite pišite na poseben list formata A4, opremljen z imenom, priimkom in črtno kodo. S sabo imejte tudi študentsko izkaznico! Na kolokviju je dovoljeno imeti kalkulator, list s formulami in strojniški priročnik.
Porazdelitev po učilnicah bo objavljena v sredo 6.6.18 približno eno uro pred začetkom kolokvija na oglasni deski v IV nadstropju.
Za drugi kolokvij se NI potrebno uradno prijaviti na izpit iz Trdnosti na VIS-u. Za študente, ki bodo izpit opravili s kolokviji, bo razpisan poseben izpitni rok, katerega datum bo objavljen kasneje na tem mestu.

26.4.2018

Rezultate 1. kolokvija pri Trdnosti najdete na [tej povezavi]. Ogled bo v četrtek, 3.5.2018, ob 10h v pisarni IV/1.

18.4.2018

Prvi kolokvij iz Trdnosti bo 19.4.2018 ob 16h. Porazdelitev po predavalnicah bo objavljena na oglasni deski v IV nadstropju pol ure pred kolokvijem. Za kolokvij uporabite list formata A3 (prazen A3 je bolj zaželen, kot izpitna pola), ki je zgiban na velikost A4. Nanj nalepite črtno kodo in napišete osnovne osebne podatke (priimek, ime, smer študija, vpisno številko, način vpisa: reden, izreden,...). Teoretični del izpita pišite na poseben list formata A4, opremljen z imenom, priimkom in črtno kodo. S sabo imejte tudi študentsko izkaznico. Na kolokviju je dovoljeno imeti kalkulator, list s formulami in strojniški priročnik.

11.4.2018

Rezultate 1. kolokvija pri Stabilnosti konstrukcij najdete na [tej povezavi].

23.1.2018

Rezultate obeh kolokvijev in končne ocene iz Višje trdnosti najdete na [tej povezavi]. Ogled 2. kolokvija bo v sredo, 24.1.2018 ob 10h v pisarni IV/1. Vsi, ki so opravili obveznosti pri predmetu (imajo pozitivne ocene in opravljene laboratorijske vaje), naj se prijavijo na posebni izpitni rok, ki bo 7.2.2018. Ta izpitni rok je namenjen LE tistim, ki so izpit opravili s kolokviji. TV

19.1.2018

Rezultate izpitov z dne 17.1.2018 najdete na [tej povezavi]. Ogled bo v ponedeljek, 22.1.2018, ob 10h v pisarni IV/1.

19.12.2017

Rezultati 1. kolokvija in domačih nalog pri Višji trdnosti so na [tej povezavi]. .
Ogled kolokvija (naloge in teorija) bo v sredo, 20.12.2017 ob 11h, v sobi IV/1.

12.12.2017

Prvi kolokvij iz Višje trdnosti bo 13.12.2017 ob 18h v predavalnicah III/4 in IV/2. Za kolokvij uporabite list formata A3 (prazen A3 je bolj zaželen, kot izpitna pola), ki je zgiban na velikost A4. Nanj nalepite črtno kodo in napišete osnovne osebne podatke (priimek, ime, smer študija, vpisno številko, način vpisa: reden, izreden,...). Teoretični del izpite pišite na poseben list formata A4, opremljen z imenom, priimkom in črtno kodo. S sabo imejte tudi študentsko izkaznico. Na kolokviju je dovoljeno imeti kalkulator in list s formulami. Porazdelitev po predavalnicah bo objavljena na oglasni deski v IV nadstropju pol ure pred kolokvijem.

31.8.2017

Rezultate izpitov z dne 31.8.2017 najdete na [tej povezavi]. Ogled bo v petek, 1.9.2017, ob 10h v pisarni IV/1.

26.6.2017

Rezultate izpitov ter popravljalnih kolokvijev z dne 22.6.2017 najdete na [tej povezavi]. Ogled bo v torek, 27.6.2017, ob 10h v pisarni IV/1.

15.6.2017

Rezultati kolokvijev, domačih nalog in predlogi končnih ocen pri Trdnosti so na [tej povezavi]. . Študentje, ki imajo napisano končno oceno in se z njo strinjajo, naj se prijavijo na posebni izpitni rok iz Trdnosti, ki bo 30.6.2017 (prijaviti se je potrebno vsaj tri dni prej). Ta izpitni rok bo razpisan le za vpis ocen za študente, ki so opravili obveznosti s kolokviji. Kdor ni zadovoljen z oceno, naj to prosim sporoči po emailu as. Videniču. Oceno se lahko zviša le na izpitu (22.6.2017 in 31.8.2017), kjer se na isti dan pišejo naloge in teorija. Za pozitivno oceno na izpitu morajo biti pozitivne tako naloge kot tudi teorija.
Nekaj študentov ima možnost popravljalnega kolokvija. Označeni so s PK1 oz. PK2. Popravljalni kolokvij bo na izpitnem roku 22.6.2017. Za popravljalni kolokvij se ni potrebno prijaviti na izpit.
Študentje, ki so oba kolokvija pisali negativno, oziroma kolokvijev sploh niso pisali, lahko pridejo na redna izpitna roka. Prvi bo 22.6.2017, drugi pa 31.8.2017. Seveda se je potrebno na vsak izpitni rok (vsaj tri dni prej) prijaviti.
Ogled drugega kolokvija bo v ponedeljek, 19.6.2017 ob 10h, v sobi IV/1.
Štirje študentje so označeni z zvezdicami. Študenta 23160143 in 23160131 naj se skupaj oglasita v IV/1. Ravno tako tudi študenta 23160226 in 23160231.

12.6.2017

Rezultate izpitov z dne 8.6.2017 najdete na [tej povezavi]. Ogled bo v torek, 13.6.2017, ob 10h v pisarni IV/1.

8.6.2017

Rezultate kolokvijev pri Stabilnosti konstrukcij najdete na [tej povezavi]. Ogled 2. kolokvija bo v ponedeljek, 12.6.2017, ob 10h v pisarni IV/1.
Študentje, ki se strinjajo s predlagano oceno, naj se prijavijo na izpitni rok 22.6.2017. Kdor pa se ne strinja s predlagano oceno, naj to sporoči as. Videniču.

6.6.2017

Rezultate kolokvijev pri Tehniški mehaniki 3 najdete na [tej povezavi]. Ogled 2. kolokvija bo v sredo, 7.6. 2017, ob 10h v pisarni IV/1.
Študentje, ki se strinjajo s predlagano oceno, naj se prijavijo na izpitni rok 22.6.2017.

6.6.2017

Drugi kolokvij pri predmetu Trdnost bo v četrtek, 8.6.2017, ob 13h. Za kolokvij uporabite list formata A3 (prazen A3 je bolj zaželen, kot izpitna pola), ki je zgiban na velikost A4. Nanj nalepite črtno kodo in napišete osnovne osebne podatke (priimek, ime, smer študija, vpisno številko, način vpisa: reden, izreden,...). Teoretični del izpite pišite na poseben list formata A4, opremljen z imenom, priimkom in črtno kodo. S sabo imejte tudi študentsko izkaznico! Na kolokviju je dovoljeno imeti kalkulator, list s formulami in strojniški priročnik.
Razpored po učilnicah bo objavljen v četrtek 8.6. približno eno uro pred začetkom kolokvija na oglasni deski v IV nadstropju.
Za drugi kolokvij se NI potrebno uradno prijaviti na izpit iz Trdnosti na VIS-u. Za študente, ki bodo izpit opravili s kolokviji, bo razpisan poseben izpitni rok, katerega datum bo objavljen kasneje na tem mestu.

4.5.2017

Rezultate 1. kolokvija iz Trdnosti najdete na [tej povezavi]. Ogled bo v pisarni IV/1, v torek, 9.5.2017 od 9:45 do 12:00.

20.4.2017

Prvi kolokvij pri predmetu Trdnost bo v petek, 21.4.2017, ob 15:30. Za kolokvij uporabite list formata A3 (prazen A3 je bolj zaželen, kot izpitna pola), ki je zgiban na velikost A4. Nanj nalepite črtno kodo in napišete osnovne osebne podatke (priimek, ime, smer študija, vpisno številko, način vpisa: reden, izreden,...).
Na kolokviju je dovoljeno imeti tudi kalkulator, list s formulami in strojniški priročnik.
Teoretični del izpita pišete na poseben list (enak, kot pri nalogah).
Porazdelitev po predavalnicah bo objavljena eno uro pred kolokvijem na oglasni deski v IV nadstropju.

2.2.2017

Rezultati izpitov z dne 2.2.2017 so na [tej povezavi]. Ogled izpita bo v petek, 3.2.2017, 10h v IV/1. TV, MB

31.1.2017

Rezultate obeh kolokvijev in končne ocene iz Višje trdnosti najdete na [tej povezavi]. Ogled 2. kolokvija bo v sredo, 1.2.2017 ob 11h v pisarni IV/1. Vsi, ki so opravili obveznosti pri predmetu (imajo pozitivne ocene in opravljene laboratorijske vaje), naj se prijavijo na posebni izpitni rok, ki bo 10.2.2017. Ta izpitni rok je namenjen le tistim, ki so izpit opravili s kolokviji. TV, MB

20.1.2017

Rezultati izpitov z dne 19.1.2017 so na [tej povezavi]. Ogled izpita bo 23.01.2017, 10h v IV/1. TV, MB

16.12.2016

Rezultati kolokvijev in domačih nalog pri Višji trdnosti so na [tej povezavi]. Ogled nalog bo v ponedeljek, 19.12.2016 ob 13h v predavalnici III/3A, ogled teorije pa po vsakih predavanjih do konca semestra. TV, MB

2.12.2016

Prvi kolokvij iz Termomehanike bo v torek 6.12.2016 ob 17:30 v predavalnici III/2, prvi kolokvij iz Višje trdnosti pa v petek 9.12.2016 ob 18h v predavalnicah V/2 in V/8. TV

11.6.2016

Rezultati kolokvijev in domačih nalog pri Trdnosti so na [tej povezavi]. Študentje, ki imajo napisano končno oceno in imajo izpit pozitivno opravljen, naj se prijavijo na izpit iz Trdnosti, ki bo 22.6.2016 (prijaviti se je potrebno vsaj tri dni prej). Kdor ni zadovoljen z oceno, naj to prosim sporoči po emailu as. Videniču. Oceno se lahko zviša le na izpitu (22.6.2016 in 31.8.2016), kjer se na isti dan pišejo naloge in teorija. Za pozitivno oceno na izpitu morajo biti pozitivne tako naloge, kot tudi teorija.
Nekaj študentov ima možnost popravljalnega kolokvija (štirje prvega in enajst študentov drugega kolokvija). Označeni so s PK1 oz. PK2. Popravljalni kolokvij bo v sredo 15.6.2016 ob 14h, v predavalnici V/8.
Študentje, ki so oba kolokvija pisali negativno, oziroma kolokvijev sploh niso pisali, lahko pridejo na redna izpitna roka. Prvi bo 22.6.2016, drugi pa 31.8.2016. Seveda se je potrebno na vsak izpitni rok (vsaj tri dni prej) prijaviti.
Ogled drugega kolokvija bo v ponedeljek, 13.6.2016 ob 12h, v predavalnici III/3B.

9.6.2016

Rezultate s 1. izpitnega roka (8.6.2016), pri predmetih Trdnost, Tehniška mehanika 3, Višja trdnost in Stabilnost konstrukcij, najdete na [tej povezavi]. Za dodatna vprašanja lahko kontaktirate as. Videniča.

8.6.2016

Rezultate 2. kolokvija iz Stabilnosti konstrukcij najdete na [tej povezavi]. Ogled bo v pisarni 604, v četrtek 9.6.2016 ob 10:00. Kdor se strinja s predlagano oceno, naj se prijavi na naslednji izpitni rok, ki bo 22.6.2016.

30.5.2016

Drugi kolokvij pri predmetu Trdnost bo v petek, 3.6.2016, ob 16:30. Za kolokvij uporabite list formata A3 (prazen A3 je bolj zaželen, kot izpitna pola), ki je zgiban na velikost A4. Nanj nalepite črtno kodo in napišete osnovne osebne podatke (priimek, ime, smer študija, vpisno številko, način vpisa: reden, izreden,...).
Na kolokviju je dovoljeno imeti tudi kalkulator, list s formulami in strojniški priročnik.

5.5.2016

Rezultate 1. kolokvija iz Trdnosti najdete na [tej povezavi]. Ogled bo v pisarni IV/1, v torek, 10.5.2016 od 9:45 do 12:00 in v sredo, 11.5.2016 od 13:00 do 14:00.

18.4.2016

Rezultate 1. kolokvija iz Stabilnosti konstrukcij najdete na [tej povezavi]. Ogled bo v sredo, po vajah iz stabilnosti (torej 20.4.2016 ob 10:45) v pisarni 604.

4.2.2016

Rezultate izpita iz Višje trdnosti (z dne 3.2.2016) najdete na [tej povezavi]. Ogled izpita bo v petek, 5.2.2016 ob 9h v pisarni 604.

4.2.2016

Rezultate 3. kolokvija iz Višje trdnosti (z dne 3.2.2016) in celoletno statistiko pri tem predmetu najdete na [tej povezavi]. Ogled 3. kolokvija bo v petek, 5.2.2016 ob 9h v pisarni 604.

4.2.2016

Rezultate izpitov iz Trdnosti, Tehniške mehanike 3 in Termomehanike (z dne 3.2.2016) najdete na [tej povezavi]. Ogled izpita bo v četrtek, 4.2.2016 ob 13h v pisarni 604.

2.2.2016

Tretji kolokvij in teoretični del izpita iz Višje trdnosti bo v sredo, 3.3.2016 ob 14h, v predavalnici V/2.

26.1.2016

Rezultate izpita iz Višje trdnosti (z dne 20.1.2016) najdete na [tej povezavi].
Ogled izpita bo v sredo, 27.1.2016 ob 11h (o mestu ogleda boste obveščeni naknadno).
OPOMBA. Pogoj za vpis ocene so opravljene laboratorijske vaje! (v stolpcu LV morate imeti vrednost 1)

26.1.2016

Rezultate drugega in tretjega kolokvija iz Višje trdnosti najdete na [tej povezavi].
Ogled kolokvijev bo v sredo, 27.1.2016 ob 11h (o mestu ogleda boste obveščeni naknadno).
OPOMBA. Pogoj za vpis ocene so opravljene laboratorijske vaje! (v stolpcu LV morate imeti vrednost 1)

14.12.2015

Rezultate prvega kolokvija iz Termomehanike najdete na [tej povezavi].
Ogled kolokvijev bo v sredo, 16.12.2015 ob 10h, v pisarni 604.

24.11.2015

Rezultate prvega kolokvija iz Višje trdnosti najdete na [tej povezavi].
Ogled kolokvijev bo v četrtek, 26.11.2015, ob 15h v predavalnici IV/3A.

16.11.2015

Prvi kolokvij pri predmetu Višja trdnost bo v sredo, 18.11.2015, ob 18h. Za kolokvij uporabite list formata A3 (prazen A3 je bolj zaželen, kot izpitna pola), ki je zgiban na velikost A4. Nanj nalepite črtno kodo in napišete osnovne osebne podatke (Priimek, Ime, smer študija, vpisno številko, način vpisa: reden, izreden,...).
Na kolokviju je dovoljeno imeti tudi kalkulator in list s formulami. Strojniškega priročnika ne boste potrebovali.

13.10.2015

Prenovili smo internetne strani našega laboratorija. Še bolj se bomo trudili karseda redno ažurirati podatke in dodajati nove informacije, dokumente in ostale elemente naših spletnih strani.