Polimerna gradiva

Uvodna predstavitev področja predelave polimernih gradiv

 

Hiter razvoj industrije na področju polimernih materialov, vse več strokovnih vprašanj z industrije, ki so se nanašala na tehnologijo preoblikovanja nekovinskih gradiv ter številne želje naših študentov, ki so prek svojih seminarskih nalog vse bolj obdelovali področja tehnologij nekovinskih gradiv; vse to nas je pred sedmimi leti spodbudilo in napeljalo k ustanovitvi »Skupine za plastiko« znotraj Laboratorija za preoblikovanje. Danes imamo v tej skupini več aktivnih članov, ki s svojim znanjem pokrivajo najaktualnejša področja predelave pri nas. Ukvarjamo se z reševanjem najrazličnejših industrijskih problemov tako v fazi zgodnjega razvoja, kot tudi kasneje, ko je že vse zamujeno, a je vseeno potrebna najhitrejša in najcenejša možna rešitev. Aktivno sodelujemo v številnih domačih in mednarodnih projektih. Pri svojem delu uporabljamo najsodobnejša računalniška orodja ter v primeru reševanja specifičnih industrijskih problemov sodelujemo z našimi zunanjimi sodelavci. Naš cilj je aktivno sodelovanje z industrijskimi partnerji in prenos znanja na naše študente, ki jih to področje nedvomno zanima.
 
model
simulacija stroj
orodje
 

Hitre povezave