Predstavitev

Laboratorij za preoblikovanje je del Katedre za izdelovalne tehnologije in sisteme. 


Posebnost laboratorija:

 • dovolj velika kritična masa uglednih raziskovalcev
 • obvladovanje sodobnih izdelovalnih tehnologij kar omogoèa celovito obravnavo in optimiranje proizvodnih sistemov
 • opremljenost s sodobnimi izdelovalnimi stroji
 • prepletenost dela v realnem in virtualnem okolju


Reference laboratorija:

 • objave v revijah s "SCI" in vabljena predavanja na mednarodnih konferencah
 • članstvo v uglednih mednarodnih inštitucijah
 • vrsta mednarodnih raziskovalnih projektov (Copernicus, Eureka, Ceepus, Cost, Nato)
 • bilateralni projekti s Švico, Madžarsko, Anglijo, Hrvaško, Nemčijo, Češko, Makedonijo, Hrvaško, Turčijo


Prispevek k razvoju Slovenije:

 • celovito uvajanje novih tehnologij
 • prenos znanja iz najbolj razvitih držav in njegova adaptacija na slovensko okolje
 • uvajanje računalniško podprtih tehnologij od načrtovanja in analiz procesov do njihovega vrednotenja

Člani laboratorija za preoblikovanje na FS

več

Oprema laboratorija

več

Hitre povezave