Obdelovalni stroji - preoblikovanje

Osnovna načela strojegradnje in konstruiranja strojev. Značilnice strojev kot so stružnica, frezalni stroj, vrtalni stroj, brusilni stroj, obdelovalni center, hibridni stroji za sočasne obdelave, preoblikovalni stroj za tlačno litje, za brizganje plastike, itd. Pristop k modulnemu načrtovanju strojev z vključevanjem že izdelanih posameznih enot, ki jih nudi tržišče. Analiza posameznimi modulov kot so: temelji stroja, postelja stroja, glavno vreteno, drsna in kotalna vodila, kroglično navojno vreteno, pogoni, itd. Obremenitve strojev in njihov vpliv na natančnost obdelave. Opis statičnih, dinamičnih in toplotnih obremenitev. Računalniška podpora konstruiranju strojev. Osnove metode končnih elementov. Primeri uporabe kot so optimizacija topologije postelje stroja, optimizacija debeline ojačitvenih elementov stebra stroja, simulacija lastnih frekvenc in toplotnih obremenitev. Eksperimentalne metode, merilni sistemi in konstruiranje krmilnih sistemov. Odločitvena strategija za izbiro-nabavo ustreznega stroja glede na zahteve (obliko izdelka, število kosov v seriji, ceno, itd.) ter prevzemna kontrola strojev.

Nosilci predmeta: izr. prof. dr. Davorin Kramar, izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

 

Splošna predavanja:

 

  • Obdelovalni-stroji-Preoblikovalni-stroji - del 1 > pdf
  • Obdelovalni-stroji-Preoblikovalni-stroji - del 2 > pdf

 

Vaje:

 

Obvestilo: Vaja "Ekscentrska stiskalnica" poteka v laboratoriju S-40 v pritličju stare stavbe. Zborno mesto za vajo je v avli stare stavbe (pri kavomatu).

Hitre povezave