Tehnologija preoblikovanja


Opis predmeta

Deformacije - specifična, logaritemska, hitrost deformacije, anizotropija. Tečenje materiala, določitev krivulje tečenja, analitična oblika. Idealno preoblikovalno delo v eni in več stopnjah, brez in z vmesno toplotno obdelavo. Sprememba trdote, segrevanje in trenje pri preoblikovanju. Sila, delo in izkoristek. Vplivi in merila za ocenjevanje preoblikovalnosti. Globoki vlek z in brez držala, deformacije, sila, vplivi na mejo preoblikovalnosti. Upogibanje, natančnost, sila, začetna dolžina. Rezanje, sila, zračnost med rezili, natančnost. Protismerno in istosmerno iztiskavanje, obremenitev orodja, natančnost. Vlečenje, valjanje, vtiskovanje. Značilnosti, obremenitev in načrtovanje enostopenjskih orodij. Preoblikovanje polimerov. Brizganje - sušenje granulata, cikel brizganja, značilnosti strojev in orodij. Brizganje prahov. Vlečenje kompozitnih profilov, navijanje, predoblikovanci, ročno in strojno laminiranje.

Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

Asistent: dr. Miha Debevec

Študijske smeri:


  • 2. letnik - PA - Proizvodno strojništvo
 

Obvestila:

 
 
Pozitivno zaključene vaje so predpogoj za pristop k izpitu. Vaje vam veljajo 3 leta, nato pa zapadejo. 
 

Kdor je pisni del izpita opravil s kolokviji, mora ustni del opraviti do 30.9.2018. V nasprotnem primeru mu ocena kolokvijev zapade in mora na cel izpit. Običajna prijava na izpit preko VIS je obvezna. Prijavite se na tisti izpitni rok, na katerem boste upravljali ustni izpit. 
 

 

Vaje:

 

  • Seznam študentov po skupinah (pdf) >> 
  • Urnik vaj je objavljen v VIS, glejte zavihek Gradiva.
  • Pogoji in navodila za vaje pri predmetu Tehnologija preoblikovanja (pdf) >>

 Predloge za vaje: gradivo 17/18 > pdf

 Gradivo za predavanja:
 

Hitre povezave