Načrtovanje tehnologij in izdelkov

Tehnologija je sestavni del razvoja izdelka. Pri razvoju izdelka je pomembna organizacija, kjer je sodoben vzporedni pristop tisti, ki polaga več pozornosti pripravi, zato je izvedbena faza izdelave krajša. Načrtovanje izdelka zajema obširen pregled za pripravo projekta - izdelka, ki se v obliki elaborata predloži menagementu podjetja. Ta odobri (ali tudi ne) finančna sredstva, da se prične "razvoj" izdelka. Pot od ideje do izdelka poteka po sistemu QFD. Oblikovanje izdelka z vidika lažje obdelave in montaže ob sočasnem upoštevanju ekologije in recikliranja mora biti zajeto, če želimo sodobno izdelavo.
Naslednja pomembna faza je načrtovanje/izbira tehnologij, kjer je pomembna tehnološka dejavnost v povezavi z ekonomijo. Zato predstavljamo vrsto novih in sodobnih tehnologij, ki omogočajo izdelavo "izdelka". Tu bo zajeto preoblikovanje, odrezavanje, EDM, laserska obdelava, rezanje s curkom, visokohitrostna obdelava, tlačni liv, brizganje plastike, itd. Za izbran postopek pa bo na koncu potrebno določiti tehnologijo (stroji, orodja, parametri) in optimirati izdelovalni proces glede na čas in ceno izdelave.

 
Nosilca: doc. dr. Davorin Kramar, izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak 
 
Študijske smeri:
 
  • 3. letnik - PS - Proizvodne tehnologije


 Predavanja:

 



Rezultati 1. kolokvija NTI - š.l. 2016/17:
 

 
Ogled kolokvija je možen po predhodnem dogovoru v pisarni S-84.
 
izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak
 
 

 Vaje:



  • Obvestila: 
  • Skupina 1 (http://lab.fs.uni-lj.si/labod/predmeti2.php) odda projekt načrtovanja tehnologije (Word datoteko in PPT predstavitev) do 3.1.2017 na elektronski naslov: ntipapmail@gmail.com. Kdor do 3.1. datotek ne bo dostavil naloge v zadnjem tednu zimskega semestra 2016/17 ne bo mogel zagovarjati. Na zagovor prinesite tudi vezan ali speti izvod vašega seminarja.


 Predloge:

 

  • Optimiranje postopkov preoblikovanja kovin - navodilo za pripravo seminarja:

 

 Bodite pozorni na termine laboratorijskih vaj!

 

      Opombe: -  fizična prisotnost na vajah najmanj 80%.
                      - 100% oddaja poročil, za manjkajoče osebni zagovor pri asistentu.

                      - na vajo prinesite predloge, Priporočila za preoblikovanja in kalkulatorje.
                      - menjava skupin ni mogoča.
                      - obisk laboratorijske vaje brez predhodnega obiska uvodne vaje ali
                        dogovora z asisitentom ni mogoč!

 

Več informacij o laboratorijskih vajah iz dela ''odrezavanje'' dobite tukaj

Hitre povezave