Izdelovalne tehnologije I

 

Sodobni razvoj tržno zanimivih izdelkov zahteva v začetni fazi poznavanje različnih izdelovalnih možnosti. Tako je pri izbiri materialov, njihovih termomehanskih stanj, pri definiciji oblikovnih atributov, zahtevane natančnosti in stanja površin potrebno v odvisnosti od količin in predvidene tržne življenske dobe izdelka najti najbolj racionalne in stroškovno optimalne izdelovalne tehnologije. V okviru predmeta bodo pregledno predstavljeni klasični in moderni postopki odrezavanja in to na osnovi definirane rezalne geometrije orodja, kot je : struženje, frezanje, vrtanje, vrezovanje navojev, žaganje. Nedefinirano rezalno geometrijo orodij pa uporabljajo postopki : brušenje, honanje, superfiniš, poliranje. Pojasnjena bo razlika med klasičnimi postopki odrezavanja in VHO - Visoko Hitrostnim Odrezavanjem, ki zagotavlja konkurenčnost proizvajalcu v evropskem tržnem prostoru. Poglavje o preoblikovanju bo obravnavalo najpogostejše procese oblikovanja gradiv kot so tlačno preoblikovanje, natezno tlačno preoblikovanje, upogibanje, spajanje s preoblikovanjem, preoblikovanje z direktnim dovodom energije, rezanje. Posebna poglavja bodo namenjena hitri maloserijski proizvodnji s preoblikovanjem oziroma kombinacijam med preoblikovanjem in odrezavanjem pa tudi posebnosti obdelav na različne načine pripravljenih polizdelkov. Zaključno poglavje predmeta bo posvečeno analizi okoljskih obremenitev izbranih tehnologij ter bilanci porabljene energije za izdelavo določenega izdelka. 

Nosilca predmeta: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak, izr.prof.dr. Davorin Kramar

Odgovorna za področje preoblikovanja: Luka Sevšek, dr. Marko Šimic 

Asistent za področje odrezavanja:Jaka Dugar

Študijske smeri:

  •   2. letnik - RR

Obvestila:

 

Razpored laboratorijskih vaj pri delu Preoblikovanje  se nahaja v VIS. Za laboratorijske vaje se morate obvezno držati razpisanih skupin. Kdor še ni razporejen v skupine se mora prijaviti najkasneje do ponedeljka 28.2.2018.

Menjave brez predhodnega dogovora z asistentom niso možne.

Rezultati vaj, obeh kolokvijev in predlogi pisne ocene izpita in vaj bodo objavljene v VIS.

izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak 

 

    

Predavanja:

 

  • Vsa predavanja najdete v VIS pod zavihkom "Gradiva".

Vaje:

 

  • Laboratorijske vaje lahko obiskujejo študentje z naslednjimi pogoji: 

           - status študenta,
- študenti s ponovnim vpisom morajo izpolnjevati pogoje po obrazcu http://www.fs.uni-lj.si/informacije_za/sporocila_za_studente/2012092812160380/ (pred oddajo obrazca v referat je potrebna odobritev in podpis nosilca predmeta),
 tisti, ki že imate podpisan obrazec, se prosim zglasite pri izr.prof. Tomažu Pepelnjaku, da se preveri vaše stanje vpisa in se vam dodeli skupina,
- študenti, ki nimajo statusa, zaradi varnostnih razlogov ne smejo obiskovati laboratorijskih vaj razen če predmet posebej plačajo.

 

Predloge vaj:    

 

Laboratorijski vaji:

  • Struženje in frezanje ter vrtanje in CNC (pdf) >>
Predavalniška vaja:

  • Predloga predavalniške vaje (pdf) >>

  • Dodatek k predlogi predavalniške vaje (pdf) >>

    Na predavalniško vajo prineste tudi predlogo z laboratorijskih vaj (zaradi teoretičnih osnov).


  Opombe: -  fizična prisotnost na vajah najmanj 80%
                  - 100% oddaja poročil, za manjkajoče osebni zagovor pri asistentu.
                  - na vajo prinesite predloge in kalkulatorje
                  - menjava skupin ni mogoča

Kolokviji in izpiti:


Vsa pravila pristopa h kolokvijem in izpitom so opisana v predlogi 1-UVOD -IT1-17-18-TP, ki je objavljena v sistemu VIS.

 

 

Hitre povezave