Preoblikovanje kovin

Preoblikovanje je po definiciji pretvarjanje neke že obstoječe oblike trdne snovi v drugo s plastično deformacijo, pri čemer ostajata masa in medsebojna vez v materialu ohranjeni. Cilji tehnologije preoblikovanja so izdelava najprimernejših konstrukcijskih elementov, tako po obliki kot snovnih lastnosti. Tehnološki proces vsebuje analizo posameznih faz obdelave, ki vsebujejo dolopčevanje deformacij, napetosti, sil in preoblikovalnega dela. Na podlagi te analize in podatkov o materialu lahko določimo potrebno število in vrsto preoblikovalnih operacij za celotno oblikovanje izdelka v okviru celotnega tehnološkega procesa.

Postopki preoblikovanja se v zgodovini človeštva uporabljajo že stoletja. Razvoj na področju postopkov preoblikovanja pa se še zdaleč ni končal, ampak je celo čedalje bolj intenziven. Izdelki so vedno bolj kompleksnih oblik, izdelani morajo biti zelo natančno, časi za razvoj pa se neprestano krajšajo. Razvijajo se novi materili, ki jih konstrukterji izdelkov želijo uporabiti, da bi izboljšali lastnosti svojih konstrukcij (npr. visokotrdnostja jekla za izbljšanje varnosti avtomobilov ali pa nove magnezijeve in aluminijeve zlitine, penasti materiali ter »sendvič« materiali za zmanjšanje teže vozil ipd.), ki pa jih je težje preoblikovati. Kljub temu pa kupci zahtevajo neprestano zniževanje stroškov proizvodnje in dvig produktivnosti.

V Laboratoriju za preoblikovanje že vrsto let aktivno sodelujemo s številnimi slovenskimi podjetji. Pri svojem delu uporabljamo najsodobnejša računalniška orodja ter sodelujemo z našimi sodelavci iz industrije. Naš cilj je aktivno sodelovanje z industrijskimi partnerji in prenos znanja na naše študente, ki jih ta znanja zanimajo.

 

Hitre povezave