V LABORATORIJU ZA FLUIDNO TEHNIKO SMO ZA VAS PRIPRAVILI INTERAKTIVNO SPLETNO STRAN NAJPOGOSTEJE UPORABLJENIH IZRAČUNOV V HIDRAVLIKI IN PNEVMATIKI:

0. Osnovni preračun tlaka p, sile F, površine A

1. Tok kapljevine QČ, ki ga črpalka tlači v tlačni vod

2. Potrebna moč motorja PM, ki poganja črpalko (Č) – (moč na pogonski gredi črpalke)

3. Potreben vrtilni navor motorja MM, ki poganja črpalko

4. Potrebna oziroma dopustna iztisnina črpalke qČ

5. Izkoristek hidrostatične enote (HSE) – črpalke (Č) oziroma hidravličnega motorja (HM)

6. Izračun toka kapljevine QHM na vtočni strani HM

7. Izračun iztisnine qHM, če poznamo zahtevane vrtljaje HM (nHM) in razpoložljiv QHM (= QHM vtok)

8. Vrtilni navor MHM, ki ga daje HM na izstopni gredi (ob konstantnem številu vrtljajev: nHM = konst., torej: a [m/s2] = 0)

9. Izračun vrtljajev nHM, če poznamo tok QHM in iztisnino qHM

10. Izstopna moč PiHM (na izstopni gredi) HM

11. Izračun notranjega premera cevnega voda dn

12. Izračun linijskih izgub po ceveh

13. Izračun notranjega puščanja v hidrostatični reži (cilindrični bat v cilindrični izvrtini)

14. Izračun volumna hidravličnega akumulatorja (HA)

15. Hertzov tlak: kroglica-kroglica

16. Hertzov tlak: kroglica-ravnina

17. Hertzov tlak: valjček-valjček

18. Hertzov tlak: valjček-ravnina

19. Prilaga A: Jeklene cevi za cevne navoje


0. Osnovni preračun tlaka p, sile F, površine A:

enacba0a slika0a

Tlak p [bar]=?

Sila F [N]:

Premer D [mm]:


Vrni se na vrh strani!

Sila F [N]=?

Tlak p [bar]:

Premer D [mm]:


Vrni se na vrh strani!

Premer D [mm]=?

Sila F [N]:

Tlak p [bar]:


Vrni se na vrh strani!
enacba0b slika0b

Tlak p [bar]=?

Sila F [N]:

Premer D [mm]:

Premer d [mm]:


Vrni se na vrh strani!

Sila F [N]=?

Tlak p [bar]:

Premer D [mm]:

Premer d [mm]:


Vrni se na vrh strani!

Premer D [mm]=?

Sila F [N]:

Tlak p [bar]:

Premer d [mm]:


Vrni se na vrh strani!

Premer d [mm]=?

Sila F [N]:

Tlak p [bar]:

Premer D [mm]:


Vrni se na vrh strani!
1. Tok kapljevine QČ, ki ga črpalka tlači v tlačni vod:

enacba1 slika1
-Iztisnina črpalke qČ [cm3/vrt]
-Vrtljaji črpalke nČ [vrt/min]
-Volumetrični izkoristek črpalke η []

Vrni se na vrh strani!
2. Potrebna moč motorja PM, ki poganja črpalko (Č) – (moč na pogonski gredi črpalke):

enacba2 slika2
-Tlak nastavitve varnostnega ventila pVV [bar]
-Tok, ki ga črpalka tlači v tlačni vod QČ [l/min]
-Skupni izkoristek črpalke η [], ki lahko zavzame vrednost od 0 do 1

Vrni se na vrh strani!
3. Potreben vrtilni navor motorja MM, ki poganja črpalko:

enacba3 slika3
-Tlak na izstopu iz črpalke pČ [bar]
-Iztisnina črpalke qČ [cm3/vrt]
-Mehansko-hidravlični izkoristek črpalke ηmhČ [], ki lahko zavzame vrednost od 0 do 1

Vrni se na vrh strani!
4. Potrebna oziroma dopustna iztisnina črpalke qČ:

enacba4 slika4
-Tok, ki ga črpalka tlači v tlačni vod QČ [l/min]
-Vrtljaji črpalke nČ [vrt/min]
-Volumetrični izkoristek črpalke η [], ki lahko zavzame vrednost od 0 do 1

Vrni se na vrh strani!
5. Izkoristek hidrostatične enote (HSE) – črpalke (Č) oziroma hidravličnega motorja (HM):

enacba5
Vrni se na vrh strani!
6. Izračun toka kapljevine QHM na vtočni strani HM:

enacba6 slika5
-Iztisnina hidravličnega motorja qHM [cm3/vrt]
-Vrtljaji hidravličnega motorja nHM [vrt/min]
-Volumetrični izkoristek hidravličnega motorja ηvHM [], ki lahko zavzame vrednost od 0 do 1

Vrni se na vrh strani!
7. Izračun iztisnine qHM, če poznamo zahtevane vrtljaje HM (nHM) in razpoložljiv QHM (= QHM vtok):

enacba7 slika7
-Tok, ki vstopa v hidravlični motor QHM [l/min]
-Volumetrični izkoristek hidravličnega motorja ηvHM [], ki lahko zavzame vrednost od 0 do 1
-Vrtljaji hidravličnega motorja nHM [vrt/min]

Vrni se na vrh strani!
8. Vrtilni navor MHM, ki ga daje HM na izstopni gredi (ob konstantnem številu vrtljajev: nHM = konst., torej: a [m/s2] = 0):

enacba8 slika8
-Razlika tlakov med vtočno in iztočno odprtino HM ΔpHM [bar]
-Iztisnina hidravličnega motorja qHM [cm3/vrt]
-Mehanski izkoristek hidravličnega motorja ηmhHM [], ki lahko zavzame vrednost od 0 do 1

Vrni se na vrh strani!
9. Izračun vrtljajev nHM, če poznamo tok QHM in iztisnino qHM:

enacba9 slika9
-Tok kapljevine na vtočni strani hidravličnega motorja QHM [l/min]
-Volumetrični izkoristek hidravličnega motorja ηvHM [], ki lahko zavzame vrednost od 0 do 1
-Iztisnina hidravličnega motorja qHM [cm3/vrt]

Vrni se na vrh strani!
10. Izstopna moč PiHM (na izstopni gredi) HM:

enacba10 slika10
-Razlika tlakov med vtočno in iztočno odprtino HM ΔpHM [bar]
-Tok kapljevine na vtočni strani hidravličnega motorja QHM [l/min]
-Skupni izkoristek hidravličnega motorja ηsHM []

Vrni se na vrh strani!
11. Izračun notranjega premera cevnega voda dn

enacba11
-Pretok skozi cev Q [l/min]
-Hitrost pretakanja fluida po cevi v [m/s]

Vrni se na vrh strani!
12. Izračun linijskih izgub po ceveh

a) Izguba tlaka zaradi odpora pri toku kapljevine (Doreyjeva enačba)

enacba12a
-Koeficient linijskih izgub ξ []
-Gostota hidravlične kapljevine ρ [kg/m3]
-Hitrost pretakanja hidravlične kapljevine skozi cev v [m/s]b) Koeficient linijskih izgub ξ za ravne cevi s krožnim prerezom

enacba12b
-Koeficient trenja λ []
-Dolžina cevi l [m]
-Notranji premer cevi d [m]c) Izračun Reynoldsovega števila

enacba12c slika12cc
-Hitrost pretakanja hidravlične kapljevine skozi cev v [m/s]
-Notranji premer cevi d [m]
-Kinematična viskoznost ν [m2/s]

Vrni se na vrh strani!
d) Koeficient trenja λ v laminarnem področju (Re<2320)

enacba12d
-Faktor oblike cevi φ, φ=1 za okrogle cevi []
-Reynoldsovo število Re []

Vrni se na vrh strani!
e) Koeficient trenja λ v turbolentnem področju (2320<Re) za hidravlično gladke cevi

enacba12e
-Reynoldsovo število Re []

Vrni se na vrh strani!
13. Izračun notranjega puščanja v hidrostatični reži (cilindrični bat v cilindrični izvrtini)

enacba13 slika13
-Število iztekajočih prerezov nšt,izt []
-Tlačna razlika v reži Δp [bar]
-Srednji premer v reži Dsr (pri centrično postavljenem batu) [mm]
-Povprečna višina reže s [mm]
-Gostota hidravlične kapljevine ρ [kg/m3]
-Kinematična viskoznost ν [mm2/s]
-Dolžina prekritja L (bat/ohišje) [mm]
-Faktor centričnosti/eksentričnosti krmilnega bata v izvrtini []: fc,eksc=1 (centriran bat), fc,eksc=2.5 (bat v skrajni legi)

Vrni se na vrh strani!
14. Izračun volumna hidravličnega akumulatorja (HA)

enacba14 slika14
-Največji primanjkljaj hidravlične kapljevine v sistemu ΔV1a [L]
-Najvišji možni delovni tlak pMAX (izklop črpalke) [bar]
-Najvišji možni računski delovni tlak pZG (vklop črpalke) [bar]
-Eksponent ekspanzije plina ne1 (ne1=1-1.4)
-Tlak predpolnitve plina p0 [bar]
-Eksponent kompresije plina nk (nk=1-1.4)
-Najnižji delovni tlak pSP [bar]
-Eksponent ekspanzije plina ne2 (ne2=1-1.4)

Vrni se na vrh strani!
15. Hertzov tlak: kroglica-kroglica

slika15 enacba15

Izračun pritisne sile F=?
-Polmer kroglice R1 [mm]
-Polmer kroglice R2 [mm]
-Modul elastičnosti E1 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-Modul elastičnosti E2 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-poissonovo število 𝜈1 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-poissonovo število 𝜈2 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-Največji Hertzov tlak p0 [MPa]

Vrni se na vrh strani!

Izračun največjega Hertzovega tlaka p0=?
-Polmer kroglice R1 [mm]
-Polmer kroglice R2 [mm]
-Modul elastičnosti E1 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-Modul elastičnosti E2 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-poissonovo število 𝜈1 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-poissonovo število 𝜈2 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-Pritisna sila F [N]

Vrni se na vrh strani!

Rešitve lahko preverite na spletnih straneh Tribology-abc in Mesys.


16. Hertzov tlak: kroglica-ravnina

slika16 enacba16

Izračun pritisne sile F=?
-Polmer kroglice R1 [mm]
-Modul elastičnosti E1 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-Modul elastičnosti E2 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-poissonovo število 𝜈1 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-poissonovo število 𝜈2 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-Največji Hertzov tlak p0 [MPa]

Vrni se na vrh strani!
Izračun največjega Hertzovega tlaka p0=?
-Polmer kroglice R1 [mm]
-Modul elastičnosti E1 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-Modul elastičnosti E2 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-poissonovo število 𝜈1 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-poissonovo število 𝜈2 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-Pritisna sila F [N]

Vrni se na vrh strani!

Rešitve lahko preverite na spletnih straneh Tribology-abc in Mesys.


17. Hertzov tlak: valjček-valjček

slika21 enacba21

Izračun pritisne sile F=?
-Polmer kroglice R1 [mm]
-Polmer kroglice R2 [mm]
-Modul elastičnosti E1 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-Modul elastičnosti E2 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-poissonovo število 𝜈1 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-poissonovo število 𝜈2 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-Največji Hertzov tlak p0 [MPa]
-Dolžina valjčka [mm]

Vrni se na vrh strani!
Izračun največjega Hertzovega tlaka p0=?
-Polmer kroglice R1 [mm]
-Polmer kroglice R2 [mm]
-Modul elastičnosti E1 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-Modul elastičnosti E2 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-poissonovo število 𝜈1 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-poissonovo število 𝜈2 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-Pritisna sila F [N]
-Dolžina valjčka [mm]

Vrni se na vrh strani!

Rešitve lahko preverite na spletnih straneh Tribology-abc in Mesys.


18. Hertzov tlak: valjček-ravnina

slika19 enacba19

Izračun pritisne sile F=?
-Polmer kroglice R1 [mm]
-Modul elastičnosti E1 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-Modul elastičnosti E2 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-poissonovo število 𝜈1 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-poissonovo število 𝜈2 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-Največji Hertzov tlak p0 [MPa]
-Dolžina valjčka [mm]

Vrni se na vrh strani!
Izračun največjega Hertzovega tlaka p0=?
-Polmer kroglice R1 [mm]
-Modul elastičnosti E1 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-Modul elastičnosti E2 [MPa], (jeklo: E=210000 MPa)
-poissonovo število 𝜈1 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-poissonovo število 𝜈2 [/], (jeklo: 𝜈=0.3)
-Pritisna sila F [N]
-Dolžina valjčka [mm]

Vrni se na vrh strani!

Rešitve lahko preverite na spletnih straneh Tribology-abc in Mesys.


19. Prilaga A: Jeklene cevi za cevne navoje

slika19
VIR: Krautov strojniški priročnik, Petnajsta slovenska izdaja, 2011

Vprašanja in dodatne informacije:
Ervin Strmčnik
ervin.strmcnik@fs.uni-lj.si