Izobraževanje za industrijo

Industry education

Tako v Laboratoriju za fluidno tehniko kot tudi pri naročniku nudimo izobraževanje s področja hidravlike in pnevmatike. Glede na naročnikove zahteve prilagodimo število teoretičnih in praktičnih ur. Imamo več različnih stopenj izobraževanja prilagojena vzdrževalcem, kot tudi projektantom hidravličnih sistemov. V kolikor vas zanima izobraževanje nam pošljite povpraševanje na elektronski poštni naslov lft@fs.uni-lj.si ali nam pošljite povpraševanje preko našega obrazca.

Pretekli projekti (REFERENCE)

Industry projects

Projekt: Zasnova in projektiranje hidravlične naprave teleskopa Golovec

Zasnova in projektiranje hidravlične naprave teleskopa Golovec

Projekt: Izveden projekt dvojnega oljnega hidravličnega preizkuševališča aks. batnih črpalk.

Izveden projekt dvojnega oljnega hidravličnega preizkuševališča aks. batnih črpalk.

Projekt: Izdelava prvega preizkuševališča za vodno pogonsko-krmilno hidravliko ter primerljivega oljnega.

Izdelava prvega preizkuševališča za vodno pogonsko-krmilno hidravliko ter primerljivega oljnega.

Projekt: Delne izboljšave pri projektu hidravlične naprave cepilnika drv RCA 320

Delne izboljšave pri projektu hidravlične naprave cepilnika drv RCA 320

Projekt: Vodna visokotlačna aksialna batna črpalka je bila razvita in testirana v Laboratoriju za fluidno tehniko. Glavni namen tega projekta je bil dokazati, da se da z vodo brez aditivov kot hidravlično kapljevino ravno tako dosegati visoke tlake in zanesljivo delovanje.

Vodna visokotlačna aksialna batna črpalka je bila razvita in testirana v Laboratoriju za fluidno tehniko. Glavni namen tega projekta je bil dokazati, da se da z vodo brez aditivov kot hidravlično kapljevino ravno tako dosegati visoke tlake in zanesljivo delovanje.

Projekt: Preizkuševališče za testiranje hidravličnih servo ventilov smo izdelali za končnega uporabnika. Namenjeno je za testiranje dvo-stopenjskih servo ventilov. Uporablja se za testiranje statičnih in dinamičnih lastnosti ventilov.

Preizkuševališče za testiranje hidravličnih servo ventilov smo izdelali za končnega uporabnika. Namenjeno je za testiranje dvo-stopenjskih servo ventilov. Uporablja se za testiranje statičnih in dinamičnih lastnosti ventilov.

Projekt: Majhen mobilni viličar je bil izdelan za vožnjo po razgibanem terenu in tudi za čez manjše ovire. Namenjen je za manjše delavnice, gradbišča, trgovine in tudi za domačo uporabo. Velikost vilic je prirejena za EURO palete.

Majhen mobilni viličar je bil izdelan za vožnjo po razgibanem terenu in tudi za čez manjše ovire. Namenjen je za manjše delavnice, gradbišča, trgovine in tudi za domačo uporabo.  Velikost vilic je prirejena za EURO palete.

Projekt: Raziskava, implementacija in testiranje novega krmiljenega protipovratnega ventila je bila opravljena v Laboratoriju za fluidno tehniko. Posebnost tega ventila je v temu, da omogoča mehek zagon.

Raziskava, implementacija in testiranje novega krmiljenega protipovratnega ventila je bila opravljena v Laboratoriju za fluidno tehniko. Posebnost tega ventila je v temu, da omogoča mehek zagon.

Projekt: Natančnost in zanesljivost rabljenih proporcionalnihi in servo ventilov je nujna za doseganje kvalitete proizvodnega procesa. Sposobnost meritev karakteristik ventila omogoča hitro analizo ventila. Za namen testiranja smo izdelali mobilno preizkuševališče za potne ventile.

Natančnost in zanesljivost rabljenih proporcionalnihi in servo ventilov je nujna za doseganje kvalitete proizvodnega procesa. Sposobnost meritev karakteristik ventila omogoča hitro analizo ventila. Za namen testiranja smo izdelali mobilno preizkuševališče za potne ventile.

Projekt: Počasi tekoči visoko zmogljivi hidravlični motor proizvaja velike navore pri nizkih hitrostih. S slovenskim podjetjem smo se lotili skupnega projekta izdelave hidravličnega motorja. Motor je že na voljo na trgu.

Počasi tekoči visoko zmogljivi hidravlični motor proizvaja velike navore pri nizkih hitrostih. S slovenskim podjetjem smo se lotili skupnega projekta izdelave hidravličnega motorja. Motor je že na voljo na trgu.

Projekt: Razvoj hidravličnega konvencionalnega potnega ventila je bil razdeljen na tri dele. Meritve, pri tem delu smo določili Δp-Q in p-Q karakteristiko, notranje puščanje, vpliv zaslonke na P priključku in vpliv 5. komore v ventilu.

Razvoj hidravličnega konvencionalnega potnega ventila je bil razdeljen na tri dele. Meritve, pri tem delu smo določili Δp-Q in p-Q karakteristiko, notranje puščanje, vpliv zaslonke na P priključku in vpliv 5. komore v ventilu.

Projekt: Vpliv labirintnega tesnjenja v hidravličnem ventilu je izredno pomembno področje pri snovanju hidravličnega ventila. Raziskali smo vpliv različne oblike in velikost reže pri različnih pogojih testiranja.

Vpliv labirintnega tesnjenja v hidravličnem ventilu je izredno pomembno področje pri snovanju hidravličnega ventila. Raziskali smo vpliv različne oblike in velikost reže pri različnih pogojih testiranja.

Projekt: Raziskava je bila sestavljena iz eksperimentalnega in numeričnega dela. Meritve so bile opravljene pri dveh tlakih, pri dveh hitrostih pomikanja batnice in tudi pri dveh hidravličnih kapljevinah - hidravlično olje in voda.

Raziskava je bila sestavljena iz eksperimentalnega in numeričnega dela. Meritve so bile opravljene pri dveh tlakih, pri dveh hitrostih pomikanja batnice in tudi pri dveh hidravličnih kapljevinah - hidravlično olje in voda.

Projekt: Visokotlačni test hidravličnega valja je bil izveden v laboratoriju na željo naročnika. Poleg eksperimentalnega dela je bila izvedena tudi numerična analiza posameznih delov hidravličnega valja. Hidravlični valj je uspešno prestal testiranja.

Visokotlačni test hidravličnega valja je bil izveden v laboratoriju na željo naročnika. Poleg eksperimentalnega dela je bila izvedena tudi numerična analiza posameznih delov hidravličnega valja. Hidravlični valj je uspešno prestal testiranja.

Projekt: Hidravlična naprava za natančno vertikalno pozicioniranje in držanje bremena na izbrani višini je bila izdelana v našem laboratoriju. Naročnikove zahteve so bile zagotoviti natančno pozicioniranje bremena <0,1 mm pri masi bremena 1000 kg.

Hidravlična naprava za natančno vertikalno pozicioniranje in držanje bremena na izbrani višini je bila izdelana v našem laboratoriju. Naročnikove zahteve so bile zagotoviti natančno pozicioniranje bremena <0,1 mm pri masi bremena 1000 kg.

Projekt: Tri različni dinamični testi so bili opravljeni za zagotovitev dinamične stabilnosti hidravličnega valja. Naročnik je zahteval testiranje tesnil na batu, testiranje tlačne obstojnosti valja (600 bar) in obstojnost hidravličnega valja ob delovanje zunanje obremenitve.

Tri različni dinamični testi so bili opravljeni za zagotovitev dinamične stabilnosti hidravličnega valja. Naročnik je zahteval testiranje tesnil na batu, testiranje tlačne obstojnosti valja (600 bar) in obstojnost hidravličnega valja ob delovanje zunanje obremenitve.

Projekt: Predelava hidravlične naprave za odvijanje tkanine je bila uspešno izdelana za naročnika. Na podlagi simulacij in preračunov smo lahko natančno definirali parametre, ki smo jih kasneje uporabili za izbiro hidravličnih sestavin.

Predelava hidravlične naprave za odvijanje tkanine je bila uspešno izdelana za naročnika. Na podlagi simulacij in preračunov smo lahko natančno definirali parametre, ki smo jih kasneje uporabili za izbiro hidravličnih sestavin.

Projekt: Ena izmed bolj obširnih raziskav je bila izdelava vodnega batnega hidravličnega akumulatorja. Tekom raziskave smo izvajali meritve pri različnih tlakih predpolnitev, različnih postavitvah akumulatorja (verikalno in horizontalno), pri različnih plinih in pri različnih hidravličnih kapljevinah.

Ena izmed bolj obširnih raziskav je bila izdelava vodnega batnega hidravličnega akumulatorja. Tekom raziskave smo izvajali meritve pri različnih tlakih predpolnitev, različnih postavitvah akumulatorja (verikalno in horizontalno), pri različnih plinih in pri različnih hidravličnih kapljevinah.

Projekt: Naročnik je potreboval na obstoječem viličarju tlačno tehtnico. Projekta smo se lotili tako, da smo na podlagi zahtev izdelali električno vezje, izdelali program in dodali hidravlične sestavine. Natančnost tehtnice smo dokazali s testiranji pri naročniku.

Naročnik je potreboval na obstoječem viličarju tlačno tehtnico. Projekta smo se lotili tako, da smo na podlagi zahtev izdelali električno vezje, izdelali program in dodali hidravlične sestavine. Natančnost tehtnice smo dokazali s testiranji pri naročniku.

Projekt: Teoretično smo se lotili izdelave vodnega hidravličnega rovokopača, ki je pripravljen na izdelavo.

Teoretično smo se lotili izdelave vodnega hidravličnega rovokopača, ki je pripravljen na izdelavo.

Projekt: Hidravlični sistem s tlačno tehtnico je bil analiziran pri različnih pogojih testiranja. Z kombinacijo eksperimentalnega in numeričnega dela smo dobili dobro izhodišče za izdelavo novega hidravličnega preizkuševališča.

Hidravlični sistem s tlačno tehtnico je bil analiziran pri različnih pogojih testiranja. Z kombinacijo eksperimentalnega in numeričnega dela smo dobili dobro izhodišče za izdelavo novega hidravličnega preizkuševališča.

Projekt: Hidravlično gnani vijačni transporter za praznjenje silosa so bili izdelani za primerjavo z električno gnanimi transporterji. Izračuni so bili narejeni za izbiro hidravličnih komponent.

Hidravlično gnani vijačni transporter za praznjenje silosa so bili izdelani za primerjavo z električno gnanimi transporterji. Izračuni so bili narejeni za izbiro hidravličnih komponent.

Projekt: Podjetje je potrebovalo pomoč pri hidravličnem zavornem ventilu, zato so se obrnili na nas. Projekta smo lotili eksperimentalno in numerično. Na koncu smo pripravili predlog rešitve in dodali hidravlično shemo.

Podjetje je potrebovalo pomoč pri hidravličnem zavornem ventilu, zato so se obrnili na nas. Projekta smo lotili eksperimentalno in numerično. Na koncu smo pripravili predlog rešitve in dodali hidravlično shemo.

Projekt: Optimizacija hidravličnega delilnika toka je bila potrebna za zagotovitev točnosti delitve. Raziskava je bila razdeljena na teoretični, numerični in eksperimentalni del. Na koncu smo podali naročniku predloge rešitve.

Optimizacija hidravličnega delilnika toka je bila potrebna za zagotovitev točnosti delitve. Raziskava je bila razdeljena na teoretični, numerični in eksperimentalni del. Na koncu smo podali naročniku predloge rešitve.

Projekt: Pri izdelavi vodnega hidravličnega valja smo testirali različne tipe tesnil. Kombinacija računalniške analize in eksperimentalnega dela je pripeljala do optimalne rešitve. Kasneje smo analizirali tudi vpliv tesnil na delovanje hidravličnega valja.

Pri izdelavi vodnega hidravličnega valja smo testirali različne tipe tesnil. Kombinacija računalniške analize in eksperimentalnega dela je pripeljala do optimalne rešitve. Kasneje smo analizirali tudi vpliv tesnil na delovanje hidravličnega valja.

Projekt: Naročnik je potreboval nestandardno hidravlično škarjasto dvigalo, zato smo se odločili za izdelavo le-tega. S pomočjo metode končnih elementov smo lahko izračunali obremenitve v posameznih sestavnih delov dvigala. Pri konstruiranju smo si pomagali z različnimi programi za MKE analize.

Naročnik je potreboval nestandardno hidravlično škarjasto dvigalo, zato smo se odločili za izdelavo le-tega. S pomočjo metode končnih elementov smo lahko izračunali obremenitve v posameznih sestavnih delov dvigala. Pri konstruiranju smo si pomagali z različnimi programi za MKE analize.

Projekt: Na podlagi predhodnih raziskav trga smo izdelali kartušne ventile za uporabo v vodni hidravliki. Projekta smo se lotili analitično in numerično, predvsem pri optimizaciji ventila.

Na podlagi predhodnih raziskav  trga smo izdelali kartušne ventile za uporabo v vodni hidravliki.  Projekta smo se lotili analitično in numerično, predvsem pri optimizaciji ventila.

Projekt: Napravo za vulkanizacijo smo morali na podlagi naročnikovih zahtev predelati. Kasneje smo razvili tudi dvižni mehanizem za posamezne dele naprave.

Napravo za vulkanizacijo smo morali na podlagi naročnikovih zahtev predelati. Kasneje smo razvili tudi dvižni mehanizem za posamezne dele naprave.

Projekt:

Oprema

Industry tools

OPREMA LABORATORIJA (LFT)

Veliko oljno preizkuševališče

Moč: 20 kW
Črpalka Hydromatic (28 cm3): pretok do 35 l/min pri 350 bar
Črpalka Hydroleduc (130 cm3): pretok do 170 l/min pri 65 bar

Veliko oljno preizkuševališče

Malo oljno preizkuševališče

Črpalka 1: moč 7,5 kW, pretok 10 l/min pri 300 bar
Črpalka 2: moč 15 kW, pretok 30 l/min pri 100 bar

Malo oljno preizkuševališče

Veliko vodno preizkuševališče

Moč: 11 kW
Pretok: 30 l/min pri 140 bar

Veliko vodno preizkuševališče

Malo vodno preizkuševališče

Moč: 0,7 kW
Pretok: 0,95 l/min pri 200 bar

Malo vodno preizkuševališče

Mehatronsko preizkuševališče(2x)

Moč: 2,2 kW
Pretok: 14 l/min pri 180 bar

Mehatronsko preizkuševališče

Prenosni agregat

Moč: 0,75 kW
Pretok: 2 l/min pri 200 bar
Možnost dogrevanja olja do 90°C

Prenosni agregat

Filtrirni agregat

Pretok: 10 l/min pri 200 bar

Filtrirni agregat

Števec delcev

Pretok: 0,7 l/min pri 25 bar

Števec delcev

Preizkuševališče za robotizacijo hidravlike

Moč: 0,75 kW
Pretok: 4 l/min pri 200 bar

Preizkuševališče za robotizacijo hidravlike