LITERATURA: 28. oktober 2015

1. PEZDIRNIK, Jože, MAJDIČ, Franc, FIŠER, Sebastjan. Hidravlični udari pri hidrostatičnih vrtilnih pogonih. V: LOVREC, Darko (ur.). Zbornik prispevkov Strokovne konference Fluidna tehnika 2005, 22. in 23. september 2005, Maribor, Slovenija. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005, str. 395-405.

2. MAJDIČ, Franc, VIŽINTIN, Jože, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan, KUNC, Andrej. Obraba drsnih površin in notranje puščanje hidravličnih sestavin. V: LOVREC, Darko (ur.). Zbornik prispevkov Strokovne konference Fluidna tehnika 2005, 22. in 23. september 2005, Maribor, Slovenija. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005, str. 375-394.

3. KALIN, Mitjan, MAJDIČ, Franc, VIŽINTIN, Jože, PEZDIRNIK, Jože. Performance of axial piston pump using DLC-coated piston shoes and biodegradable oil. V: 12th Nordic Symposium on Tribology, Helsingør, Denmark, June 7-9, 2006. NORDTRIB 2006 : abstracts. [S. l.]: [Technical University of Denmark], 2006, str. 82.

4. KALIN, Mitjan, MAJDIČ, Franc, VIŽINTIN, Jože, PEZDIRNIK, Jože. Performance of axial piston pump using DLC-coated piston shoes and biodegradable oil. V: The 12th Nordic Symposium on Tribology, Helsingør, Denmark, June 7-9, 2006. Nordtrib 2006. [S. l.]: [Technical University of Denmark], 2006, 10 str.

5. PEZDIRNIK, Jože, MAJDIČ, Franc. Transient phenomena in gradual changes of hydraulic fluid flow. V: 5th International Fluid Power Conference, March 20th till 22nd 2006, Aachen, Germany. Customer benefits of fluid flow : [conference proceedings = Tagungsunterlagen]. Vol. 1, Workshop, March 20th, (Reihe Fluidtechnik, ISSN 1437-8434, D). Aachen: Shaker, 2006, str. 187-198.

6. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Voda kot hidravlična tekočina v pogonsko-krmilni hidravliki - 1. del = Water as hydraulic fluid in power-control hydraulics - part 1. Ventil, ISSN 1318-7279, 2006, letn. 12, št. 3, str. 178-184.

7. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Voda kot hidravlična tekočina v pogonsko-krmilni hidravliki - 2. del = Water as hydraulic fluid in power-control hydraulics - part 2. Ventil, ISSN 1318-7279, 2006, letn. 12, št. 4, str. 238-245.

8. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Voda kot medij v pogonsko-krmilni hidravliki. V: Posvetovanje o pogonskih in alternativnih gorivih, tribologiji in ekologiji, Ljubljana, Slovenija, 14. november 2006 = Conference on Fuels, Tribology and Ecology, Ljubljana, Slovenia, 2006. VIŽINTIN, Jože (ur.), BEDENK, Janez (ur.), KALIN, Mitjan (ur.). Zbornik predavanj Posvetovanja o pogonskih in alternativnih gorivih, tribologiji in ekologiji = Proceedings of the Conference on Fuels, Tribology and Ecology. Ljubljana: Slovensko društvo za tribologijo: = Slovenian Society for Tribology, 2006, str. 57-70.

9. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Comparative tribological investigations of continuous control valves for water hydraulics = Primerljive tribološke raziskave zveznih ventilov za vodno hidravliko. Ventil, ISSN 1318-7279, 2007, letn. 13, št. 5, str. 310-316.

10. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Comparative tribological investigations of continuous control valves for water hydraulics. V: VILENIUS, Jani (ur.), KOSKINEN, Kari T. (ur.). The Tenth Scadinavian International Conference on Fluid Power, SICFP'07, Tempere, Finland, May 21-23, 2007 : proceedings of the conference. Vol. 3. [Tempere]: [s. n.], cop. 2007, str. 419-430.

11. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Primerjava sistemov vodne in oljne pogonsko-krmilne hidravlike. V: KASTREVC, Mitja (ur.), LOVREC, Darko (ur.). Zbornik prispevkov Strokovne konference Fluidna tehnika 2007, 20. in 21. september 2007, Kongresni center Habakuk, Maribor, Slovenija. V Mariboru: Fakulteta za strojništvo, 2007, str. 81-92.

12. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Tribological investigations of materials for water hydraulics. V: VIŽINTIN, Jože (ur.), et al. ECOTRIB 2007 : proceedings of the European conference on tribology and final conference of COST 532 action, Ljubljana, Slovenia, June 12-15, 2007. Ljubljana: Slovenian Society for Tribology, 2007, str. 541-553.

13. PEZDIRNIK, Jože, MAJDIČ, Franc. Vpliv konstrukcijskih izvedb na dinamične lastnosti hidrostatičnih pogonov. V: KASTREVC, Mitja (ur.), LOVREC, Darko (ur.). Zbornik prispevkov Strokovne konference Fluidna tehnika 2007, 20. in 21. september 2007, Kongresni center Habakuk, Maribor, Slovenija. V Mariboru: Fakulteta za strojništvo, 2007, str. 169-178.

14. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože. Advances in water power-control hydraulics experimental research = Eksperimentalne zahteve za razvoj vodne pogonsko-krmilne hidravlike. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, 2008, vol. 54, no. 12, str. 841-849, ilustr. http://www.sv-jme.eu/scripts/download.php?file=/data/upload/2008/SV-54-2008-12/3_Majdic_zl.pdf.

15. KALIN, Mitjan, MAJDIČ, Franc, VIŽINTIN, Jože, PEZDIRNIK, Jože, VELKAVRH, Igor. Analysis of the long-term performance and tribological behavior of an axial piston pump using diamondlike-carbon-coated piston shoes and biodegradable oil. Journal of tribology, ISSN 0742-4787, 2008, vol. 130, no. 1, 011013-1 - 011013-8.http://dx.doi.org/10.1115/1.2805442, doi: 10.1115/1.2805442.

16. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. An analytical comparison of hydraulic systems based on water and on oil. V: TANAKA, Yutaka (ur.). Proceedings of the 7th JFPS International Symposium on Fluid Power, TOYAMA 2008, Toyama, Japan, September 15-18, 2008. Vol. 3. Tokyo, Japan: The Japan Fluid Power System Society, cop. 2008, str. 679-684.

17. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Primerjava odzivov med sistemom vodne in oljne pogonsko krmilne hidravlike. V: VIŽINTIN, Jože (ur.), KRŽAN, Boris (ur.), PODGORNIK, Bojan (ur.). Zbornik predavanj Posvetovanja o tehnični diagnostiki, mazivih in alternativnih gorivih = Proceedings of the Conference on Technical Diagnostics, Lubricants and Fuels. Ljubljana: Slovensko društvo za tribologijo: = Slovenian Society for Tribology, 2008, str. 245-256.

18. PEZDIRNIK, Jože, MAJDIČ, Franc. Transient phenomena and the role of design solutions in hydraulic circuits. V: Fluid Power in Motion : workshop proceedings. Dresden: Technische Universität Dresden, 2008, str. 367-278.

19. KALIN, Mitjan, MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože. Tribological study of material combinations for continuous control valves used in water hydraulics. V: 63rd Annual Meeting 7 Exhibition, Cleveland, USA, May 18-22, 2008. STLE 2008 : conference proceedings. [Park Ridge, Il: Society of Tribologist and Lubrication Engineers], 2008, 5 str.

20. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože. Razvoj vodnega proporcionalnega 4/3 potnega ventila. V: KASTREVC, Mitja (ur.), LOVREC, Darko (ur.). Zbornik prispevkov Mednarodne konference Fluidna tehnika 2009, 17. in 18. september 2009, Kongresni center Habakuk, Maribor, Slovenija. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2009, str. 195-208.

21. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Razvojno preizkušanje vodnega zvezno delujočega drsniškega potnega ventila. Ventil, ISSN 1318-7279, 2009, letn. 15, št. 6, str. 516-524.

22. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Lifetime test of new water hydraulic proportional directional control valve. V: 7th International Fluid Power Conference (7th IFK), 22-24 March 2010, Aachen, Germany = = 7. Internationales Fluidtechnisches Kolloquium (7. IFK), 22. bis 24. März 2010, Aachen, Germany. MURRENHOFF, Hubertus (ur.). Efficiency through fluid power : workshop proceedings. Aachen: Apprimus, 2010, vol. 2, str. 61-74.

23. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože. Oil- and water-based continuous control valve. Industrial Lubrication and Tribology, ISSN 0036-8792, 2010, vol. 62, iss. 3, str. 136-143, doi: 10.1108/00368791011034511.

24. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Prihodnost vodne hidravlike. V: VIŽINTIN, Jože (ur.), VELKAVRH, Igor (ur.), PODGORNIK, Bojan (ur.). Zbornik predavanj Posvetovanja o tribologiji, mazivih in alternativnih gorivih = Proceedings of the Conference on Tribology, Lubricants and Alternative Fuels. Ljubljana: Slovensko društvo za tribologijo: = Slovenian Society for Tribology, 2010, str. 49-61.

25. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Primerjava delovanja vodne in oljne pogonsko-krmilne hidravlike. Ventil, ISSN 1318-7279, dec. 2010, letn. 16, št. 6, str. 520-527.

26. MAJDIČ, Franc. Voda kot kapljevina v pogonsko-krmilni hidravliki : doktorsko delo, ([Doktorske disertacije], [392]). Ljubljana: [F. Majdič], 2010. XVII, 140 f., ilustr., preglednice.

27. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Experimental validation of the lifetime performance of a proportional 4/3 hydraulic valve operating in water. Tribology international, ISSN 0301-679X. [Print ed.], 2011, vol. 44, iss. 12, str. 2013-2021, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X11002398,http://www.sciencedirect. com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271465&_user=4776866&_pii=S0301679X11002398&_check=y&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2011- 11-30&wchp=dGLzVBA-zSkWz&md5=2a69a8b98c6edb13cbbbfd26ebe7ca01/1-s2.0-S0301679X11002398-main.pdf, doi: 10.1016/j.triboint.2011.08.020.

28. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Investigations on continuous control valve for water hydraulics. V: SAIRIALA, Harri (ur.), KOSKINEN, Kari T. (ur.). Proceedings of the conference. Tampere: University of Technology, 2011, str. 481-490.

29. MEDEN, Marko, MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože. Razvoj in analiza delovanja novega krmiljenega protipovratnega ventila. V: LOVREC, Darko (ur.), TIČ, Vito (ur.). Zbornik prispevkov Mednarodne konference Fluidna tehnika 2011, 15. in 16. september 2011, Kongresni center Habakuk, Maribor, Slovenija. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2011, str. 59-68.

30. MAJDIČ, Franc, MIKUŽ, Dominik, PEZDIRNIK, Jože. Razvoj in raziskave delovanja novega konvencionalnega vodnega potnega ventila. V: LOVREC, Darko (ur.), TIČ, Vito (ur.). Zbornik prispevkov Mednarodne konference Fluidna tehnika 2011, 15. in 16. september 2011, Kongresni center Habakuk, Maribor, Slovenija. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2011, str. 79-92.

31. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Vodna hidravlika v Sloveniji in pogled v prihodnost. V: LOVREC, Darko (ur.), TIČ, Vito (ur.). Zbornik prispevkov Mednarodne konference Fluidna tehnika 2011, 15. in 16. september 2011, Kongresni center Habakuk, Maribor, Slovenija. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2011, str. 133-148.

32. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Friction investigations in a water hydraulic cylinder. V: 8th International Fluid Power Conference, March 26-28, 2012, Dresden. 8th International fluid power conference (8. IFK), March 26-28, 2012 in Dresden : 8. IFK : [conference proceedings = Tagungsunterlagen]. Vol. 1, Symposium: Monday, March 26. Dresden: Technische Universität, Institut für Fluidtechnik, 2012, str. 345-356.

33. IVANTYSYNOVA, Monika (intervjuvanec). Globalization in the field of fluid power : an interview with prof. dr. Monika Ivantysynova, .... Ventil, ISSN 1318-7279, avg. 2012, letn. 18, št. 4, str. 266-271.

34. PODGORNIK, Bojan, MAJDIČ, Franc, LESKOVŠEK, Vojteh, VIŽINTIN, Jože. Improving tribological properties of tool steels through combination of deep-cryogenic treatment and plasma nitriding. Wear, ISSN 0043-1648. [Print ed.], 2012, vol. 288, str. 88-93, doi: 10.1016/j.wear.2011.04.001.

35. MEDEN, Marko, MAJDIČ, Franc. Novi krmiljeni protipovratni ventil s kontroliranim odpiranjem in zapiranjem. Ventil, ISSN 1318-7279, feb. 2012, letn. 18, št. 1, str. 36-40.

36. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože. Oscilations of cylinder piston rod - comparison of amplitudes and frequencies for the transient phenomena in tap water- and oil-based PCHS. Journal of vibroengineering, ISSN 1392-8716, 2012, vol. 14, iss. 1, str. 352-362.

37. MAJDIČ, Franc, PLESEC, Maks. Raziskava trajnosti in vzdržljivosti hidravličnega valja. Ventil, ISSN 1318-7279, dec. 2012, letn. 18, št. 6, str. 450-456.

38. MAJDIČ, Franc, KALIN, Mitjan. Vpliv tesnil na obnašanje vodno-hidravličnega valja. V: Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki = Conference on Tribology, Metal Working Fluids and Technical Diagnostics [tudi] SLOTRIB 2012, Ljubljana, Slovenija, 15. november 2012. VIŽINTIN, Jože (ur.), SEDLAČEK, Marko (ur.). Zbornik predavanj Posvetovanja o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki = Proceedings of the Conference on Tribology, Coolants and Technical Diagnostics. Ljubljana: Slovensko društvo za tribologijo: = Slovenian Society for Tribology, 2012, str. 221-231.

39. MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Zmanjšanje izgub znotraj vodnega hidravličnega valja. Ventil, ISSN 1318-7279, avg. 2012, letn. 18, št. 4, str. 284-289.

40. MAJDIČ, Franc. Ecology trends : oil vs. water. V: LOVREC, Darko (ur.), TIČ, Vito (ur.). Proceedings of International Conference Fluid Power 2013, 19th-20th September 2013, Congress centre Habakuk, Maribor, Slovenia. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2013, str. 51-60.

41. MAJDIČ, Franc, VELKAVRH, Igor, KALIN, Mitjan. Improving the performance of a proportional 4/3 waterhydraulic valve by using a diamond-like-carbon coating. Wear, ISSN 0043-1648. [Print ed.], Jan. 2013, vol. 297, iss. 1/2, str. 1016-1024, ilustr., doi: 10.1016/j.wear.2012.11.060.

42. MAJDIČ, Franc, VOJE, Rafko, LJOKI, Alen. Nov hidravlični rotator "modularis drive" nosilnost 5 in 10 ton. Ventil, ISSN 1318-7279, avg. 2013, letn. 19, št. 4, str. 282-286.

43. MAJDIČ, Franc, VOJE, Rafko. Razvoj novega koncepta hidravličnega rotatorja "modularis drive". V: LOVREC, Darko (ur.), TIČ, Vito (ur.). Proceedings of International Conference Fluid Power 2013, 19th-20th September 2013, Congress centre Habakuk, Maribor, Slovenia. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2013, str. 153-161.

44. MAJDIČ, Franc, KALIN, Mitjan. Characteristics of the stationary behaviour of water- and oil-based power-control hydraulics. Mechanika, ISSN 1392-1207, 2014, vol. 20, no. 3, str. 274-281, ilustr., doi: 10.5755/j01.mech.20.3.5301.

45. MAJDIČ, Franc, KALIN, Mitjan, LJOKI, Alen. Cylinder seals in water and oil hydraulics. Ventil, ISSN 1318-7279, okt. 2014, letn. 20, št. 5, str. 368-373.

46. MAJDIČ, Franc, KALIN, Mitjan, LJOKI, Alen. Cylinder seals in water and oil hydraulics. V: 1st International Conference on Polymer Tribology, 11th - 12th September 2014, Bled, Slovenia. Polytrib 2014 : proceeding. Ljubljana: Slovenian Society for Tribology, 2014, datoteka Posters/4_MAJDIC_Research of cylinder seals in water and oil hydraulics.pdf (5 f.).

47. DRAGOŠ, Boštjan, MAJDIČ, Franc. Naprava za merjenje čistoče olja. V: Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki, Ljubljana, Slovenija, 11. november 2014. VIŽINTIN, Jože (ur.), KRŽAN, Boris (ur.). Zbornik predavanj Posvetovanja o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki = Proceedings of the Conference on Tribology, Metal Working Fluids and Technical Diagnostics. Ljubljana: Slovensko društvo za tribologijo: = Slovenian Society for Tribology, 2014, str. 231-239.

48. MAJDIČ, Franc, BOMBAČ, Andrej. Piston-Type Accumulator for Water Power-Control Hydraulics. V: 9th International Fluid Power Conference, March 24th-26th 2014, Aachen, Germany. MURRENHOFF, Hubertus (ur.). Modern Fluid Power : Challenges, Responsibilities, Markets : conference proceedings. Vol. 1, Symposium, Monday, March 24th. Aachen: RWTH University, IFAS, 2014, str. 257-264.

49. MAJDIČ, Franc, STRAVNIK, Nejc. Problematika vode v hidravličnem olju in njeno izločanje. V: Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki, Ljubljana, Slovenija, 11. november 2014. VIŽINTIN, Jože (ur.), KRŽAN, Boris (ur.). Zbornik predavanj Posvetovanja o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki = Proceedings of the Conference on Tribology, Metal Working Fluids and Technical Diagnostics. Ljubljana: Slovensko društvo za tribologijo: = Slovenian Society for Tribology, 2014, str. 257-264.

50. MAJDIČ, Franc, BOMBAČ, Andrej. Raziskave izkoristka plinskega batnega akumulatorja v vodnohidravličnem sistemu. Ventil, ISSN 1318-7279, apr. 2014, letn. 20, št. 2, str. 118-124.

51. MAJDIČ, Franc, SEVER, Martin, STRAVNIK, Nejc. Razvoj nove daljinsko krmiljene hidravlične roke. Ventil, ISSN 1318-7279, avg. 2014, letn. 20, št. 4, str. 260-268.

52. MAJDIČ, Franc, KALIN, Mitjan. Test rig and comparison of pressure changes at transient phenomena in water- and oil-based power-comtrol hydraulics. Journal of vibroengineering, ISSN 1392-8716, Feb. 2014, vol. 16, iss. 1, str. 401-411.

53. MAJDIČ, Franc, KALIN, Mitjan, SEVER, Martin. Tribološka karakterizacija tesnil znotraj vodnega hidravličnega valja. V: Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki, Ljubljana, Slovenija, 11. november 2014. VIŽINTIN, Jože (ur.), KRŽAN, Boris (ur.). Zbornik predavanj Posvetovanja o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki = Proceedings of the Conference on Tribology, Metal Working Fluids and Technical Diagnostics. Ljubljana: Slovensko društvo za tribologijo: = Slovenian Society for Tribology, 2014, str. 39-50.

54. STRAVNIK, Nejc, MAJDIČ, Franc. Zasnova izločevalnika vode iz hidravličnega olja. Ventil, ISSN 1318-7279, dec. 2014, letn. 20, št. 6, str. 442-446.

55. EBERL, Davor, MAJDIČ, Franc. Application of the liquid-jet control principle and related thrust forces. V: LOVREC, Darko (ur.), TIČ, Vito (ur.). Proceedings of International Conference Fluid Power, Fluidna tehnika 2015, 17th - 18th September 2015, Maribor, Slovenia. Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, 2015, str. 281-288.

56. MAJDIČ, Franc. Development of a water hydraulic check valve. V: LOVREC, Darko (ur.), TIČ, Vito (ur.). Proceedings of International Conference Fluid Power, Fluidna tehnika 2015, 17th - 18th September 2015, Maribor, Slovenia. Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, 2015, str. 289-299.

57. MAJDIČ, Franc, PINTAR, Jakob. Diagnosticiranje napak hidravličnega motorja. Ventil, ISSN 1318-7279, apr. 2015, letn. 21, št. 2, str. 116-119.

58. RAK, Jan, MAJDIČ, Franc. Efficiency diagram of an orbital hydraulic motor. V: LOVREC, Darko (ur.), TIČ, Vito (ur.). Proceedings of International Conference Fluid Power, Fluidna tehnika 2015, 17th - 18th September 2015, Maribor, Slovenia. Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, 2015, str. 237-248.

59. LJOKI, Alen, PINTAR, Jakob, RAK, Jan, MAJDIČ, Franc, ČELIK, Anže. Flow characteristics of hydraulic spool valves : modelling and simulations in a virtual environment. V: LOVREC, Darko (ur.), TIČ, Vito (ur.). Proceedings of International Conference Fluid Power, Fluidna tehnika 2015, 17th - 18th September 2015, Maribor, Slovenia. Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, 2015, str. 263-279.

60. MAJDIČ, Franc. Globinska filtracija v hidravliki. IRT 3000, ISSN 1854-3669, apr. 2015, letn. 10, št. 2, str. 201-203.

61. EBERL, Davor, MAJDIČ, Franc. Hose manipulation with jet forces. Ventil, ISSN 1318-7279, avg. 2015, letn. 21, št. 4, str. 286-290.

62. IRT 3000. Majdič, Franc (področni urednik 2015). Škofljica: Profidtp, 2006-. ISSN 1854-3669.

64. KALIN, Mitjan, KRŽAN, Boris, MAJDIČ, Franc. Pomen tribologije v vzdrževanju in diagnostiki komponent in sistemov. V: Industrijski forum IRT, Portorož, 8. in 9. junij 2015. ŠVETAK, Darko (ur.). Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma. Škofljica: Profidtp, 2015, str. 113-116,.

65. MAJDIČ, Franc. Preizkus filtrirnega vložka za odstranjevanje vode iz hidravličnega olja. IRT 3000, ISSN 1854-3669, apr. 2015, letn. 10, št. 2, str. 214-216.

66. TONČETIČ, Sergio, MAJDIČ, Franc. 24. tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije. IRT 3000, ISSN 1854-3669, feb. 2015, letn. 10, št. 1, str. 112.

67. MAJDIČ, Franc. Tehnična diagnostika v pogonsko-krmilni hidravliki. IRT 3000, ISSN 1854-3669, feb. 2015, letn. 10, št. 1, str. 122-124.

68. MAJDIČ, Franc, MILJEVIČ, Marko. Uporabnost termografije v hidravliki z vidika vzdrževanja. IRT 3000, ISSN 1854-3669, jun. 2015, letn. 10, št. 3, str. 174-175.

69. MAJDIČ, Franc, POLANC, Branko, PEZDIRNIK, Jože. Vzdrževanje v podjetju Acroni nekoč in danes. IRT 3000, ISSN 1854-3669, apr. 2015, letn. 10, št. 2, str. 218-219.

70. MAJDIČ, Franc, POLANC, Branko, RABIČ, Žiga. Vzdrževanje v podjetju Acroni, d. o. o. IRT 3000, ISSN 1854-3669, feb. 2015, letn. 10, št. 1, str. 124-125.

71. MAJDIČ, Franc. Water hydraulic check valve researches. V: The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, May 20-22, 2015, Tampere, Finland. LAAMANEN, Arto (ur.), HUHTALA, Kalevi (ur.). SICFP 15 : abstracts. Tampere: University of Technology, 2015, datoteka majdic-water_hydraulic_check_valve_researches-299 (11 f.).