SLOVENSKO DRUŠTVO ZA AKUSTIKO


 

Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: ++ 386 1 4771 443
Fax: ++ 386 1 2518 567
e-mail: mirko.cudina@fs.uni-lj.si