Domov » Tehniška matematika 2 » Domače naloge

Domače naloge

Domače naloge bodo objavljene v spletni učilnici, v katero vstopite s sledečimi podatki:

  • Uporabniško ime: vpisna številka
  • Geslo: matematika??

Kjer je geslo sestavljeno iz besede “matematika” in začetnic (prva črka imena in prva črka prvega priimka). Zgled: Janez Novak ima geslo matematikaJN.

Če imate težave pri vstopu, to sporočite na bostjan.gabrovsek@fs.uni-lj.si.

Dostop do spletne učilnice imate vsi, ki ste vpisani v 1. letnik. Ostali, ki bi želeli opravljati domače naloge, najprej uredite prijavo v referatu (glej Ponovno opravljanje vaj in kolokvijev) in nato pišite na bostjan.gabrovsek@fs.uni-lj.si za dodelitev gesla.


V semestru je predvidenih 6 domačih nalog. Ko bo posamezna domača naloga objavljena na spletni učilnici, boste o tem obveščeni na vajah, rok za oddajo pa bo viden na spletni učilnici.

Domače naloge oddajate do predpisanega roka v elektronski obliki in pisni obliki v nabiralnik svojega asistenta. Podrobna navodila boste izvedeli na vajah.

Posamezna domača naloga je ocenjena po sledečem kriteriju:

Točke Razlaga
2 Pravočasno oddana in odlično rešena
1 Pravočasno oddana in dobro rešena
0 Zadovoljivo rešena (zamujena, popravljena)
-1 Zavrnjena, potrebna je poprava

Domača naloga je opravljena, če ima oceno 0, 1 ali 2.

Ob sumu prepisovanja je naloga zavrnjena, študent pa pozvan na zagovor. Ob posebnih dogodkih (npr. bolezen) se lahko študent dogovori z asistentom za oddajo domače naloge po predvidenem roku in se v takem primeru lahko upošteva kot pravočasno oddana.

Zadnji rok za oddajo domačih nalog se izteče 3. julija 2020 (to velja tudi za oddajo popravljenih ali zamujenih domačih nalog). Po tem datumu opravljanje vaj v tem študijskem letu ni več mogoče.


Ocena vaj je določena na podlagi doseženih točk šestih domačih nalog po sledečem kriteriju:

Ocena Kriterij
negativna (5) Vsaj ena naloga neocenjena ali ocenjena z -1
6 Vsota točk manj ali enako 5
7 Vsota točk 6, 7 ali 8
8 Vsota točk 9 ali več
9, 10 Vsota točk 9 ali več in ustni zagovor pri predavatelju*
* Pri ustnem zagovoru se lahko ocena tudi zniža.