Domov » Tehniška matematika 1 » Učni načrt

Učni načrt

 1. Množice in števila
  • Osnovni pojmi o množicah.
  • Realna števila.
  • Kompleksna števila.
 2. Vektorji v prostoru
  • Koordinatni sistem v prostoru.
  • Definicija vektorjev in osnovne operacije.
  • Skalarni, vektorski in mešani produkt.
  • Enačbi ravnine in premice v prostoru.
 3. Zaporedja
  • Osnovni pojmi, stekališče in limita.
  • Računanje z zaporedji.
 4. Funkcije
  • Osnovno o funkcijah, elementarne funkcije.
  • Limita funkcije.
  • Zvezne funkcije.
  • Nedoločeni izrazi.
 5. Odvod funkcije
  • Definicija odvoda in pravila za odvajanje, odvodi elementarnih funkcij.
  • Odvod sestavljene funkcije, odvod inverzne funkcije.
  • Izreki o srednji vrednosti, L’Hospitalovi pravili.
  • Ekstremi funkcij.
  • Višji odvodi, Taylorjeva formula.