Pravila

Ocena pri predmetu je sestavljena iz ocene vaj in ocene izpita.

Ocena izpita

Oceno izpita lahko pridobite s kolokviji ali na enem od izpitnih rokov.

Kolokviji

V semestru bosta izvedena dva kolokvija.

  • Pogoj za pristop k prvemu kolokviju so opravljene prve tri domače naloge (opravljene morajo biti vsaj en teden pred kolokvijem) in aktivna udeležba na vajah in predavanjih.
  • Pogoj za pristop k drugemu kolokviju je opravljenih prvih pet domačih nalog (opravljene morajo biti vsaj en teden pred kolokvijem) in aktivna udeležba na vajah in predavanjih.

Predhodna prijava na kolokvija ni potrebna, zadošča že, da ste vpisani v 1. letnik.

V primeru, da ste na vsakem od kolokvijev pisali vsaj 30% in je povprečni uspeh, dosežen na kolokvijih, vsaj 50%, ste s kolokviji dosegli pozitivno oceno izpita.

Izpitni roki

V primeru, da vam s kolokviji ni uspelo doseči pozitivne ocene, lahko to dosežete na enem od izpitnih rokov.

Za pristop k vsakemu od izpitnih rokov je potrebna predhodna prijava na sistemu VIS. Pogoj za udeležbo na izpitnem roku je dosežena pozitivna ocena iz vaj (le ta mora biti dosežena vsaj en teden pred izpitom).

Kriterij za oceno izpita

Kriterij za oceno izpita je naslednji:

Odstotki Ocena
0 – 49,9 % neg.
50 – 59,9 % 6
60 – 69,9 % 7
70 – 79,9 % 8
80 – 89,9 % 9
90 – 100 % 10

Izpitni red

Na kolokvijih in izpitih je dovoljeno imeti 1 list formata A4 s formulami, ki pa ne sme vsebovati postopkov reševanja nalog.
Prazni listi niso dovoljeni; kdor potrebuje prazen list, ga lahko dobi med kolokvijem oz. izpitom od asistenta. Uporaba računal ali drugih elektronskih naprav (predvsem to velja za telefone) med kolokviji in izpiti je strogo prepovedana.

Ponovno opravljanje vaj in kolokvijev

  • Študent, ki še nima pozitivne ocene vaj, mora vaje v tekočem študijskem letu ponovno opravljati v celoti.
  • Študenti, ki niso redno vpisani v 1. letnik, se morajo za ponovno opravljanje vaj, kar vključuje pisanje kolokvijev, prijaviti. Prijavo uredite v študentskem referatu in o tem obvestite asistente.
  • Študenti s pozitivno oceno vaj, ki ponavljajo 1. letnik, imajo na izbiro dve možnosti:
    1. Že opravljene vaje se priznajo z oceno 6, študent pa opravlja izpit na izpitnih rokih.
    2. Študent zaprosi za razveljavitev stare ocene vaj (kratko prošnjo pošlje svojemu asistentu po elektronski pošti) in ponovno opravlja predmet pod enakimi pogoji kot prvič vpisani študenti.