Seminarska naloga

Seminarska naloga je sestavni del obveznosti pri predmetu. Izbrati morate po eno nalogo iz vsakega sklopa nalog.

 1. Vzorčenje
  • Vzorčenje v skupinicah
  • Klinični preizkusi
  • Modeliranje manjkajočih vrednosti.
 2. Ocenjevanje parametrov
  • Parametri posplošene gama porazdelitve (MAT)
  • Parametri Weibullove porazdelitve
  • Avtoregresivne časovne vrste
  • EM algoritem
 3. Preizkušanje domnev
  • Analiza variance
  • Kontingenčne tabele
  • Semiparametrične metode
 4. Regresija
  • Probit model
  • Kalmanov filter
  • Logit analiza(podatki)
  • Logistična regresija
  • Regresija z mešanimi vplivi