Domača naloga

Domače naloge so sestavni del vaših obveznosti. Prispevale bodo 40% h končni oceni. Nalogi sta dve, vse številke pa se nanašajo na tretjo mednarodno izdajo učbenika. Podatki za naloge, ki zahtevajo numerične izračune, so tukaj. Prosim, da naloge oddate samo spete s krovno stranjo. Krovna stran za prvo nalogo je tukaj, za drugo pa tukaj.

1. domača naloga

  • 1.8 (1.4 v International Edition), 1.45, 1.54, 1.78
  • 2.28, 2.67, 2.72
  • 3.2, 3.10 (3.14 v International Edition), 3.51, 3.67
  • 4.9, 4.55, 4.61
  • 5.21, 5.30

2. domača naloga

  • 7.3, 7.12, 7.16, 7.28, 7.67
  • 8.3, 8.18(brez d.), 8.43
  • 9.5, 9.24, 9.36, 9.50
  • 14.7, 14.51