-pomembni primeri parcialnih diferencialnih enačb, valovna, toplotna in Laplaceva enačba;

-metoda separacije spremenljivk (Fourireova metoda);

-uporaba integralskih transformacij pri reševanju parcialnih diferencialnih enačb (uporaba Laplaceove
in Fourierove transformacije);

- osnove kompleksne analize in uporaba kompleksnih
metod pri reševanju Laplaceove enačbe, aplikacije v dinamiki fluidov in
elektrostatiki