Obveznosti študentov pri predmetu: domače naloge, seminarska naloga, izpit.