Za način izvedbe predmeta v tekočem študijskem letu kontaktirajte izvajalca predmeta.