IPOR

Nosilec predmeta: prof. ddr. Janez Žerovnik

Obvestila

2. kolokvij, sreda 09.5.2018 ob 12:00 v učilnici II/2