Domov » Osebje » doc. dr. Aljoša Peperko » Assist.Prof. Dr. Aljoša Peperko » Možne teme za študente (Possible thesis’ for students), TUDI ZA ŠTUDENTE NA FS:

Možne teme za študente (Possible thesis’ for students), TUDI ZA ŠTUDENTE NA FS:

Precej možnih tem za diplomska in magistrska dela na 1. in 2. bolonjski stopnji in za  doktorske disertacije, 3.bolonjska stopnja (Several possible themes for Bachelor and Master thesis at 1. and 2. Bologna level and for PhD thesis’, 3. Bologna level):