Domov » Matematika 4 » Učni načrt

Učni načrt

 1. Številske in funkcijske vrste.
  • Številske vrste, definicije, konvergenca.
  • Kriteriji za konvergenco številskih vrst.
  • Funkcijska zaporedja in vrste.
  • Izreki o integriranju in odvajanju limit funkcijskih zaporedij in vrst.
  • Potenčne vrste.
  • Fourierove vrste.
 2. Diferencialne enačbe in sistemi diferencialni enačb.
  • Pojem diferencialne enačbe in sistema diferencialnih enačb v splošnem.
  • Obstoj in enoličnost rešitev.
  • Linearne diferencialne enačbe.
  • Linearni sistemi diferencialnih enačb.
 3. Integrali s parametrom in transformacije..
  • Definicije, integrabilnost in odvedljivost.
  • Gama in Beta funkcija.
  • Laplacova transformacija.
  • Fourierova transformacija.