Domov » Matematika 4 » Pravila

Pravila

Ocena predmeta je sestavljena iz ocene izpita in ocene vaj. Lestvica za določitev ocene:

Odstotki Ocena
0 – 50 % neg.
50,1 – 60 % 6
60,1 – 70 % 7
70,1 – 80 % 8
80,1 - 90 % 9
90,1 - 100 % 10


Ocena vaj

Ocena vaj je določena na osnovi rezultata pisnega dela izpita (lahko se jo prizna tudi na osnovi rezultatov kolokvijev) in velja do konca tekočega študijskega leta. Izjemoma je možen zagovor izpita pri predavatelju, kjer se ocena lahko zviša ali zniža.

Kolokvija

V semestru sta izvedena dva kolokvija.  Če študent na vsakem kolokviju doseže vsaj 30% točk, za rezultat kolokvijev šteje njuna povprečna vrednost.


Ocena izpita

Praviloma v tednu po pisnem delu se izvede teoretični del izpita. Ocena izpita je določena na osnovi pisnega dela izpita (40%), ocene teoretičnega dela (40%) in ocene seminarske naloge (20%). Pri tem mora biti, za pozitivno oceno, vsak sestavni del izpita (pisni del, teoretični del, seminarska naloga) pozitiven (tj. doseženih vsaj 50,1% točk).

Pozitivno oceno izpita je možno popravljati tudi na kasnejšem roku, vendar s predhodnim dogovorom s predavateljem. Rok za oddajo seminarske naloge je do zaključka zimskega semestra.


Študenti, ki niso redno vpisani, se morajo za ponoven obisk vaj (in pisanje kolokvijev) prijaviti. Prijavo uredite v študentskem referatu.