Domov » Matematika 4 » Literatura

Literatura

Učbenikov in zbirk vaj, ki pokrivajo snov Matematike 4, je precej. Žal je izbor v slovenščini bolj skop, zato so med literaturo navedene tudi knjige v tujih jezikih. Spodnji spisek je del literature, ki je na razpolago. Za dodatne namige se obrnite ali na profesorja ali na asistente.

  • Ivan Vidav, Višja matematika I, Državna založba Slovenije, 1971, Poglavja II, IX, XIV, XV.
  • Ivan Vidav, Višja matematika II, Državna založba Slovenije, 1971, 3. poglavje.
  • T. Klinc, Predavanja iz matematike, II. del, UL FS, 1997.
  • E. Zakrajšek, Analiza III, DMFA, Ljubljana 2001, Poglavja 1, 2, 3.
  • K.F. Riley, M. P. Hobson, S.J. Bence, Mathematical Methods for Physics and Engineering: A comprehensive guide, 3rd edition, Cambridge University Press, 2006.
  • Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 7th ed., Wiley, 1993.
  • Richard Courant, Vorlesungen über Differential- und Integralrechnung, 2. Teil, 4. Auflage, Springer, 1970 (knjiga je na voljo tudi v angleščini).
  • Kurt Meyberg, Peter Vachenauer, Höhere Mathematik 2, Dritte Auflage, Springer, 1999.