Domov » Matematika 3 » Učni načrt

Učni načrt

 1. Funkcije več spremenljivk.
  • Funkcije več spremenljivk, zveznost, limite, parcialni odvodi.
  • Višji parcialni odvodi.
  • Odvajanje sestavljenih funkcij.
  • Ekstremi funkcij več spremenljivk, vezani ekstremi.
  • Izrek o implicitni funkciji.
 2. Integriranje funkcij več spremenljivk.
  • Definicija integrala in osnovne lastnosti.
  • Fubinijev izrek.
  • Uvedba nove spremenljivke.
 3. Vektorska analiza.
  • Vektorska polja.
  • Krivuljni in ploskovni integrali.
  • Gaussov izrek.
  • Stokesov izrek.