Domov » Matematika 3 » Pravila

Pravila

Ocena predmeta je sestavljena iz ocene izpita in ocene vaj. Lestvica za določitev ocene:

Odstotki Ocena
0 – 49,9 % 5
50 – 59,9 % 6
60 – 69,9 % 7
70 – 79,9 % 8
80 – 89,9 % 9
90 – 100 % 10


Ocena vaj

Ocena vaj je določena na osnovi rezultata pisnega dela izpita (lahko se jo prizna tudi na osnovi rezultatov kolokvijev) in velja do konca tekočega študijskega leta.
Izjemoma je možen zagovor izpita pri predavatelju, kjer se ocena lahko zviša ali zniža

Kolokvija

V semestru sta izvedena dva kolokvija. Pogoj za pristop na kolokvij je aktivna udeležba na predavanjih in vajah, vključno z vsaj 80 % prisotnostjo (razen v izjemnih primerih: zdravniško opravičilo, …).

Če študent na vsakem kolokviju doseže vsaj 30% točk, za rezultat kolokvijev šteje njuna povprečna vrednost.


Ocena izpita

V tednu po pisnem delu se izvede teoretični del izpita in ga lahko pišejo le študenti, ki imajo pozitivno oceno vaj.
Ocena izpita je določena na osnovi povprečja pozitivnih rezultatov (doseženih vsaj 50% točk) pisnega in teoretičnega dela izpita.

Pozitivno oceno izpita je možno popravljati tudi na kasnejšem roku, vendar s predhodnim dogovorom s predavateljem.


Matematiko 3 lahko opravljate vnaprej, če ste opravili Matematiko 1 in pisni del Matematike 2. V št. referatu oddate vlogo za opravljanje izpita vnaprej.

Študenti, ki niso redno vpisani v 2. letnik, se morajo za ponoven obisk vaj (in pisanje kolokvijev) prijaviti. Prijavo uredite v študentskem referatu.