Domov » Matematika 3 » Literatura

Literatura

Učbenikov in zbirk vaj, ki pokrivajo snov Matematike 3, je precej. Žal je izbor v slovenščini bolj skop, zato so med literaturo navedene tudi knjige v tujih jezikih. Spodnji spisek je le majhen del literature, ki je na razpolago. Za dodatne namige se obrnite ali na profesorja ali na asistente.

Knjige

  • Ivan Vidav, Višja matematika II, Državna založba Slovenije, 1971.
  • Ivan Vidav, Višja matematika III, Državna založba Slovenije, 1971.
  • T. Klinc, Predavanja iz matematike, II. del, UL FS, 1997.
  • A. Turnšek, Tehniška matematika, Fakulteta za strojništvo, 2006.
  • Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 7th ed., Wiley, 1993.
  • Richard Courant, Vorlesungen über Differential- und Integralrechnung, 2. Teil, 4. Auflage, Springer, 1970 (knjiga je na voljo tudi v angleščini).
  • Kurt Meyberg, Peter Vachenauer, Höhere Mathematik 2, Dritte Auflage, Springer, 1999 (zelo uporabna knjiga za inženirje).

Zbirke vaj

  • Pavlina Mizori-Oblak, Zbirka nalog iz matematike, 2. del.
  • Pavlina Mizori-Oblak, Zbirka nalog iz matematike, 3. del.