Domov » Matematika 2 » Pravila

Pravila

Ocena pri predmetu je sestavljena iz ocene vaj in ocene izpita.

Ocena izpita

Ocena izpita je določena na osnovi pozitivnih rezultatov (doseženih vsaj 50,1% točk) pisnega in teoretičnega dela izpita v razmerju 70:30.
Pozitivno oceno izpita je možno popravljati tudi na kasnejšem roku, vendar s predhodnim dogovorom s predavateljem.

Pisni del izpita

Oceno pisnega dela izpita lahko pridobite s kolokviji ali na enem od izpitnih rokov.

Kolokviji

V semestru bosta izvedena dva kolokvija, eden predvidoma konec marca ali začetek aprila in drugi konec maja.

  • Pogoj za pristop k prvemu kolokviju so opravljene prve tri domače naloge (opravljene morajo biti vsaj en teden pred kolokvijem).
  • Pogoj za pristop k drugemu kolokviju je opravljenih prvih pet domačih nalog (opravljene morajo biti vsaj en teden pred kolokvijem).

Predhodna prijava na kolokvija ni potrebna, zadošča že, da ste vpisani v 1. letnik.

V primeru, da ste na vsakem od kolokvijev pisali vsaj 30% in je povprečni uspeh, dosežen na kolokvijih, vsaj 50,1%, ste s kolokviji dosegli pozitivno oceno pisnega dela izpita.

Izpitni roki

V primeru, da vam s kolokviji ni uspelo doseči pozitivne ocene, lahko to dosežete na enem od izpitnih rokov.

Za pristop k vsakemu od izpitnih rokov je potrebna predhodna prijava na sistemu VIS. Pogoj za udeležbo na izpitnem roku je dosežena pozitivna ocena iz vaj (le ta mora biti dosežena vsaj en teden pred izpitom).

Rezultat pisnega dela izpita (lahko se ga prizna tudi na osnovi rezultatov kolokvijev) velja do konca maja naslednjega študijskega leta.
Izjemoma je možen zagovor izpita pri predavatelju, kjer se ocena lahko zviša ali zniža.

Teoretični del izpita

Teoretični del izpita se izvede v tednu po pisnem delu in ga lahko pišejo le študenti, ki imajo pozitivno ocenjen pisni del. Posebej za tiste, ki so pisni del opravili s kolokviji, pa se teoretični del izvede približno 2 tedna po 2. kolokviju.

Kriterij za oceno izpita

Kriterij za oceno izpita je naslednji (upošteva se uteženo povprečje pisnega in teoretičnega dela izpita v razmerju 70:30):

Odstotki Ocena
0 – 50 % neg.
50,1 – 60 % 6
60,1 – 70 % 7
70,1 – 80 % 8
80,1 - 90 % 9
90,1 - 100 % 10

Izpitni red

Na kolokvijih in izpitih je dovoljeno imeti 1 list formata A4 s formulami, ki pa ne sme vsebovati postopkov reševanja nalog.
Prazni listi niso dovoljeni; kdor potrebuje prazen list, ga lahko dobi med kolokvijem oz. izpitom od asistenta. Uporaba računal ali drugih elektronskih naprav (predvsem to velja za telefone) med kolokviji in izpiti je strogo prepovedana.

Ponovno opravljanje vaj in kolokvijev

  • Študent, ki še nima pozitivne ocene vaj, mora vaje v tekočem študijskem letu ponovno opravljati v celoti.
  • Študenti, ki niso redno vpisani v 1. letnik, se morajo za ponovno opravljanje vaj, kar vključuje pisanje kolokvijev, prijaviti. Prijavo uredite v študentskem referatu in o tem obvestite asistente.
  • Študenti s pozitivno oceno vaj, ki ponavljajo 1. letnik, imajo na izbiro dve možnosti:
    1. Že opravljene vaje se priznajo z oceno 6, študent pa opravlja izpit na izpitnih rokih.
    2. Študent zaprosi za razveljavitev stare ocene vaj (kratko prošnjo pošlje svojemu asistentu po elektronski pošti) in ponovno opravlja predmet pod enakimi pogoji kot prvič vpisani študenti.