Domov » Matematika 1 » Učni načrt

Učni načrt

 1. Množice in števila
  • Osnovni pojmi o množicah.
  • Realna števila.
  • Kompleksna števila.
 2. Vektorji v prostoru
  • Pojem vektorja.
  • Računanje z vektorji.
  • Skalarni, vektorski in mešani produkt.
  • Enačbi ravnine in premice v prostoru.
 3. Limite in zveznost
  • Pregled elementarnih funkcij.
  • Limita zaporedja.
  • Limite funkcij, leva in desna limita.
  • Zveznost funkcij.
 4. Odvod funkcije
  • Definicija odvoda in pravila za odvajanje, odvodi elementarnih funkcij.
  • Odvod sestavljene funkcije, odvod inverzne funkcije.
  • Izreki o srednji vrednosti, L’Hospitalovi pravili.
  • Ekstremi funkcij.
  • Višji odvodi, Taylorjeva formula.
  • Krivulje v ravnini.