Domov arrow Študij arrow Prenos toplote
Prenos toplote
Osnovni zakon prevoda toplote (Founier) ter njegova uporaba pri reševanju eno in dvodimenzijskih problemov. Prevajanje toplote v telesih sestavljenih iz plasti različnih snovi. Toplotne prestopnosti pri prevajanju toplote, prestopu toplote, prehodu toplote in sevanju. Prevod toplote pri telesih z notranjimi toplotnimi izvori, stacionarni in nestacionarni prevod toplote.

(nosilec predmeta: prof. Iztok Golobič)
OBVESTILAVsebina predmeta
 
Naslov poglavja
Predavanja
1
Uvod v prenos toplote
prevod, konvekcija, sevanje, zakon o ohranitvi energije, zgodovina prenosa toplote
 
pdf.png I. del
pdf.png II.del
2
Enačba prevoda toplote, enačba difuzije toplote
enodimenzionalni stacionarni prevod toplote, ravna stena in radialni sistem
 
pdf.png
3
Prevod toplote z generacijo toplote
ravna stena in radialni sistem, nadomestna toplotna upornost
 
pdf.png
4
Prenos toplote iz razširjenih površin
rebra, učinkovitost
pdf.png
 
5
Dvodimenzionalni stacionarni prevod toplote
numerične metode, metoda končnih diferenc
pdf.png
6
Nestacionarni prevod toplote
posplošena kapacitivnostna analiza, analitčne metode
pdf.png
7
Nestacionarni prevod toplote
numerične metode, eksplicitna in implicitna metoda končnih diferenc
 
8
Konvekcija
mejna plast, podobnost in analogije

pdf.png
9 Konvekcija
zunanji in notranji tok, prosta in prisilna konvekcija
10 Kondenzacija in vrenje
filmska kondenzacija, mehurčkasto vrenje – mehanizmi in korelacije
 
 
pdf.png
11
Prenosniki toplote
srednja logaritmična temperaturna razlika, zveza učinkovitost - število prenosnih enot, toplotna cev – karakteristike in omejitve v delovanju
  

pdf.png
12
Sevanje
absorpcija, refleksija in transmisija, Wienov zakon, Stefan-Boltzmanov zakon, Kirchoffov zakon, faktor medsebojnega videnja
 
 
pdf.png I. del
pdf.png II. del
13
Izboljšani prenos toplote
pasivne in aktivne tehnike
 
14
Fenomeni prenosa toplote na mikro in nanoskali
termalno upravljanje elektronskih sistemov, mikrokanali, fenomeni na nanoskali
 
15
Predstavitev seminarja Prenos toplote
3 minute za predstavitev in nadaljne 3 minute za vprašanja in odgovore /na 5 člansko skupino


 

 


Vaje

1. vaje - Stacionarni prenos toplote (pdf - 65 kB)
2. vaje - Nestacionarni prenos toplote (pdf - 65 kB)
3. vaje - Sestavljena stena (pdf - 58 kB)
4. vaje - Rebra in 2D (pdf - 117 kB)
5. vaje - Splošna kapacitivnostna metoda 1.del (pdf - 50 kB)
6. vaje - Splošna kapacitivnostna metoda 2.del - (pdf - 190 kB)
7. vaje - Prisilna konvekcija - (pdf - 47 kB)
8. vaje - Naravna konvekcija, vrenje, kondenzacija - (pdf - 50 kB)
9. vaje - Prenosniki toplote (pdf - 55 kB)
10. vaje - Sevanje (pdf - 505 kB)

Laboratorijske vaje

1. laboratorijska vaja - Nestacionarni prevod toplote: splošna kapacitivnostna metoda (pdf - 160 kB)
2. laboratorijska vaja - Določanje toplotne prevodnosti (pdf - 180 kB)
3. laboratorijska vaja - Termoelektrično hlajenje (pdf - 222 kB)
4. laboratorijska vaja - Sevanje: infrardeča termografija (pdf - 170 kB)

Seminar

Vzorec seminarja pri Prenosu toplote (doc - 160 kB)

 
 
© 2015  Laboratorij za toplotno tehniko