Obvestila:

Po navodilih Univerze v Ljubljani, se do preklica izvajajo preventivni ukrepi za zajezitev epidemije. Zaradi preventivnih ukrepov se predavanja in vaje v predavalnici izvajajo izključno preko interneta. Podrobneje so stvari obrazložene pod obvestili za predmet, za katerega se predavanja in vaje izvajajo.
Sestanki z zaposlenimi Fakultete za strojništvo se izvajajo po presoji izvajalca sestanka.

Lokacija:
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Ljubljani
Aškerčeva cesta 6
1000 Ljubljana

O problemih v zvezi s spletno stranjo se obrnite
na vzdrževalca: matic.kelvisar[at]fs.uni-lj.si