Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko
Domov
Osebje
Raziskave
Laboratorij
Publikacije
Povezave
Vesti/Dogodki
Katedra - Izobraževanje
Go to: english language
Posodobljeno: 19.3.2014
Združenja
ETPFG
EFCE
ERCOFTAC
JSMF
IAS
Institucije
Virtualni inštitut - 2phaseflow
EPFL - LTCM
Kobe University - Graduate school of engineering
International Centre for Mechanical Sciences - CISM
FFA - Katedra za farmacevtsko tehnologijo
UKC - Inštitut za klinično nevrofiziologijo
IJS - Inteligentni sistemi
Industrija
Litostroj Power
Energetika Ljubljana d.o.o.
Gorenje d.d.
AVL LIST GmbH
Podatkovne baze
Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji - SICRIS
Community Research and Development Information Service - CORDIS