Študijsko leto 2015/2016

Doc.dr. Andrej Bombač

Govorilne ure: 4. nadstropje, kabinet 406 ,  1000 – 1100

 

 

Predmeti:

=======================================

 

Tehniška termodinamika 1 (TT1)

 

Mehanska procesna tehnika (MPT)

 

Mehanski postopki čiščenja odpadnih Vod (MPČOV)

 

Energetska oskrba (EO)

 

Zaključne naloge - diplome            

Za diplome, magistrski praktikum in zaključno magistrsko nalogo so na voljo mesta:

LFDT-LFT (1x): Meritve na pnevmatskem akumulatorju (plin He), hidravličnem rotatorju, analiza,…

LFDT-LOSK (1x): Koncept shranjevanja energije s adsorpcijskimi materiali, zasnova naprave, meritve, analiza,…

 

======================================

Povezave:

Izpitni roki

Pravilnik o ocenjevanju