Študijsko leto 2016/2017

Doc.dr. Andrej Bombač

Govorilne ure:

4. nadstropje, kabinet 406  

ponedeljek, sreda in petek: 1000 – 1100

 

 

Predmeti:

=======================================

 

Tehniška termodinamika 1 (TT1)

 

Mehanska procesna tehnika (MPT)

 

Mehanski postopki čiščenja odpadnih Vod (MPČOV)

 

Energetska oskrba (EO)

 

======================================

 

Povezave:

Izpitni roki

Pravilnik o ocenjevanju

Uporaba avtorskih del

Druge vsebine