Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Katedra za dinamiko fluidov in termodinamiko
Domov
Osebje
Predmeti
Povezave
Vesti/Dogodki
Laboratorij
Go to: english language
Posodobljeno: 3.10.2017
Poslanstvo
V katedri opravljamo naloge, ki prispevajo k razvoju temeljnih znanj iz področja dinamike fluidov in termodinamike, s posebnim poudarkom na večfaznih sistemih in transportnih pojavih.
Cilji
Šolanje na vseh treh stopnjah študijskega programa Univerze v Ljubljani in razvojni prispevki k tehnološki konkurenčnosti industrije, ohranjanju energijskih zalog in varovanju naravnega okolja.
Kontakt
prof. Bozidar Šarler
Katedra za dinamiko fluidov in termodinamiko
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana

Tajništvo:
Zdenka Rupič
Telefon
(01) 47 71 407
E-pošta
zdenka.rupic@fs.uni-lj.si