Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko
Domov
Osebje
Raziskave
Laboratorij
Publikacije
Povezave
Vesti/Dogodki
Katedra - Izobraževanje
Go to: english language
Posodobljeno: 18.11.2016
Poslanstvo
V LFDT opravljamo naloge, ki prispevajo k boljšemu osnovnemu in aplikativnemu poznavanju večfaznih sistemov in transportnih pojavov
Cilji
Tehnološka konkurenčnost
Ohranjanje energij
Okoljsko varovanje
Osnovna znanost
Kontakt
doc. Andrej Bombač
Fakulteta za strojništvo
Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
Telefon
(01) 47 71 406
Faks
(01) 42 54 217
E-pošta
andrej.bombac(at)fs.uni-lj.si
Lokacija