Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko
Domov
Osebje
Raziskave
Laboratorij
Publikacije
Povezave
Vesti/Dogodki
Katedra - Izobraževanje
Go to: english language
Posodobljeno: 1.12.2009
Poslanstvo
V LFDT opravljamo naloge, ki prispevajo k boljšemu osnovnemu in aplikativnemu poznavanju večfaznih sistemov in transportnih pojavov
Cilji
Tehnološka konkurenčnost
Ohranjanje energij
Okoljsko varovanje
Osnovna znanost
Kontakt
Prof. Iztok Žun
Fakulteta za strojništvo
Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
Telefon
(01) 47 71 403
Faks
(01) 42 54 217
E-pošta
iztok.zun(at)fs.uni-lj.si
Lokacija