Slovenščina

Novice/News 

Diplome, zaključne naloge, magisteriji

Razpisane teme (svetlo zapisane so že oddane)

Teme za magistrske naloge II. stopnje:

 • Optimal abrasive flow rate in abrasive water jet machining (naloga je lahko tudi v slovenskem jeziku): Experimental work to determine the optimal abrasive flow rate for two types of materials of several thicknesses at the given pressure and combination of water nozzle and focusing tube. The criteria is minimum machining costs. Higher abrasive flow rate enables higher machining speed, but also causes higher machining costs per working hour. The former relation is not linear whereas the latter is linear.

 • Tiskanje z metodo ciljnega nalaganja brez podpor
 • Optični merilnik premera curka in implementacija na stroju
 • Izdelava in krmiljenje priprave za vlek filamenta pri iztiskavanju

Teme za naloge na programu I. stopnje:

 • Primerjava različnik programskih paketov s stališča avtomatske postavitve podpor 3D tiskanju (metoda ciljnega nalaganja)
 • Implementacija inkrementalnega dajalnika na merilnik Charpy

Navodila za pisanje:

 • Pišite v prvi osebi množine.
 • Ohranite naslove glavnih poglavij v predlogi.
 • Pazite, da pišete v knjižnem jeziku in se izogibate besedam, ki se pogovorno pogosto uporabljajo, npr. nam (nam prikazuje -> prikazuje), samem (na samem stroju -> na stroju), vidimo (na sliki vidimo -> slika prikazuje), po navadi (-> običajno, pogosto, v splošnem). Pa in lahko uporabljajte le v izjemnih primerih. Ne uporabljajte treh pik (... -> itd. ali itn.). Pred itd. oziroma itn. ni vejice. Ne pišite pritisk ko govorite o tlaku. Ne pišemo npr. Taguchi metoda ampak metoda Taguchi - sledi pravilu, da pišemo teta Ana in ne Ana teta.
 • Uporabljajte decimalne vejice in ne pike: 3,14 in ne 3.14, med vrednostjo in enoto je vedno presledek, izjema so le kotne stopinje: 3 mm, 5 %, 3 °C, 5°. Vse spremenljivke pišemo poševno (italic), njihove indekse pa pokončno, če niso spremenljivke (primer: Fmin).
 • Vse mora biti zapisano v slovenskem jeziku, tudi na slikah in v preglednicah. Izogibajte se slikam in preglednicam narejenih s "printscreen". Če je to potrebno za opis uporabe računalniškega programa, je treba vse izraze prevesti v slovenščino in to zapisati v tekstu ali podpisu slike. Če ste v skušnjavi, da uporabite ustaljen tuj izraz, potem poiščite po literaturi ali spletu, kako drugi prevejajo ta izraz v slovenščino, navedite slovenski izraz in v oklepaju in poševno (italic) zapišite tuj izraz.
 • Oznake na slikah (črke, številke) naj bodo približno enake velikosti kot črke v tekstu.
 • Na slikah, kjer ni dobro razvidna velikost prikazanega objekta, podajte merilo.
 • Podpis pod sliko ali nadpis nad preglednico naj se konča s piko samo, če je podan kot stavek, torej vsebuje glagol.
 • Preden podate sliko ali preglednico, se nanjo sklicujte v tekstu. Sledite pravilom pisanja velikih črk in pravilno sklanjaje slika in preglednica. Ena od možnosti: napis "Slika", ki je del navzkrižnega sklicevanja skriješ (označiš tekst, desna tipka, font, hidden) in napišeš pravilno. Torej najprej napovemo sliko v tekstu, potem sledi slika - ne nujno tako za odstavkom, kjer je slika napovedana. To omogoča, da vsako stran popolnoma zapolnite s slikami in besedilom.
 • Za vsako kratico ali simbol napišite v tekstu, kaj označuje. Seveda jih navedete tudi v kazalu kratic in simbolov.
 • Takoj po naslovu ne začnite z naštevanjem v alinejah. Najprej naj bo uvodni stavek ali odstavek, ki napove, kaj bo naštevano. Ko naštevate uporabljajte ločila kot da alinej ne bi bilo.
 • Odstavek naj bo vedno enako podan: ne enkrat samo prehod v novo vrstico, drugič dodana vrstica med odstavki.
 • Naslov poglavja, podpoglavja naj ne bo sam na koncu strani, vedno naj bosta z njim vsaj dve vrstici teksta.
 • V nekem poglavju naj ne bo samo eno podpoglavje; vsaj dve ali nič.
 • Ne puščajte praznih prostorov na strani, izjema je le prazen prostor pred novim glavnim poglavjem. Ni nujno, da je slika (ali preglednica) takoj za odstavkom, kjer je navedena. Važno, da je slika za odstavkom, kjer je navedena, lahko tudi šele na eni od naslednjih straneh.
 • Literaturo navajajte v tekstu po vrsti, npr. [1], [2]. Če se kasneje ponovi citiranje npr. [1], je to v redu. Vedno navedite najprej vir, nato ločilo, npr. "voda je mokra [13].". Za vsak odstavek, ki ga povzamete iz literature navedite vir; tudi če si sledi več odstavkov iz istega vira.
  • pdf,
  • doc(x) ali tex z vsemi pripadajočimi datotekami,
  • ppt(x) in
  • vse pomožne datoteke, npr. xls(x), m, sldprt ipd.

   

  Preden se lotite pisanja, pazljivo preberite navodila FS. Dodatno preberite tudi članek o strokovnem pisanju.

  Vaš izdelek je knjiga, ki naj kaže nivo univerzitetne izobrazbe, zato pazite na stil pisanja.

  Ko napišete 10 strani, preberite zgoraj navedeni članek in podane dodatne napotke še enkrat ter slogovno popravite tekst. To vajo ponovite, ko napišete vse, kar ste želeli napisati.

  Za popravljanje pravopisnih napak priporočamo programček Besana oziroma lektorja(-ico).

  Do člankov, ki so objavljeni internetu, npr. na straneh http://www.sciencedirect.com/ in https://link.springer.com/, prosto dostopate iz prostorov univerze in tudi CTK-ja. Za dostop do člakov od drugje, je mogoče uporabiti portal sci-hub (ki redno menja domene).

  Svoje delo v nastajanju pošljite po e-pošti v pregled v obliki PDF.

  Za nas (mentorja in somentorja) ne pripravljajte vezanega izvoda dela, od vas potrebujemo le celotno delo v elektronski obliki, torej datoteke:

  Prejšnja stran: Praktično usposabljanje  Naslednja stran: Oprema