Slovenščina

Novice/News 

Praktično usposabljanje

Ta navodila so namenjena samo tistim, katerim mentor na FS (praktičnega usposabljanjana programu PAP) je Joško Valentinčič. Ostali se dogovarjajo in pošiljajo poročila svojim mentorjem.

Popolno izpolnjeno soglasje (izpolnite tudi podatke o mentorju: Joško Valentinčič, , 01 4771 730) in plan dela oddajte na naslov . Datoteki PDF NUJNO poimenujte leto_Priimek_Ime_plan.pdf in leto_Priimek_Ime_soglasje.pdf (npr. 2021_Žagar_Matej_soglasje.pdf)! Mentor pregleda, podpiše in pošlje koordinatorju g. Švetku, ki na podlagi tega pripravi pogodbo in jo pošlje vam. Vi torej ne rabite oddajat podpisanih dokumentov pri vratarju.

Poleg splošnih navodil na spletni strani FS prosim upoštevajte še sledeča dodatna navodila za pisanje poročil. Pazite, da pišete v knjižnem jeziku. Nekatera od navodil namenjenih pisanju diplomskih, zaključnih in magistrskih nalog, so primerna tudi za pisanje poročil praktičnega usposabljanja.

!! PAZILJIVO PREBERI TEKST NA TEJ POVEZAVI POD NASLOVOM "NAVODILA" IN JIH SMISELNO UPOŠTEVAJ  !!

Tedenska poročila

Vsebina tedenskih poročil naj obsega kratek opis vašega dela. Naj tekst lepo teče od začetka do konca; ne samo naštevati nalog, ki ste jih opravili.

Tedenska poročila na originalnem obrazcu mora podpisati mentor v podjetju in nato jih pošljete skenirana na naslov . Priporočljivo je, da oddate tedenska poročila nekaj dni prej, peden se lotite pisanja novega poročila, da boste pravočasno prejeli pripombe in jih upoštevali pri pisanju novega poročila. Zaradi lažjega arhiviranja datoteke (NUJNO) poimenujte takole:

Leto_Priimek_Ime_št.tedna.pdf, npr. 2019_Leban_Mitja_2.pdf

Končno poročilo

Podano je minimalno število vseh strani (10). Če po enem mesecu dela nimate vsebine za 6 strani (brez literature, kazala ipd.), ste bili na slabem praktičnem usposabljanju.

Ko navajate slike, preglednice, enačbe, se sklicujete nanje v tekstu. Zgoraj navedena navodila upoštevajte tudi pri navajanju virov, če ste jih uporabili pri svojem delu. Uvodne strani kot so povzetek, zahvala, tabele kratic in simbolov ipd. niso potrebne. Poročilo naj bo sestavljeno takole:

  • Uvodna stran
  • Tedenska poročila
  • Kazalo
  • Uvod
  • (naslovi poglavij po vaši želji)
  • Zaključek
  • Literatura (če ste jo uporabljali pri svojem delu)
  • Priloge (če smatrate, da so potrebne)
  • Ocenjevalni list

V osrednjem delu razširite vsebino tedenskih poročil. Predstavite izzive oziroma probleme, ki ste jih reševali v okviru praktičnega usposabljanja, in podajte vaše rešitve. S tem predstavite znanje, ki ste ga pridobili ali uporabili. To podprite z rezultati v obliki načrtov, 3D-modelov, fotografij, tabel, računaliških programov ipd., ki ste jih izdelali v okviru praktičnega usposabljanja. Pri tem upoštevajte varovanje podatkov podjetja!

Rok za oddajo končnega poročila določa vaša potreba po dvigu teme diplomske naloge. Končno poročilo mora namreč biti ocenjeno preden dvignete temo.

Končno poročilo skupaj z ocenjevalnim listom shranite v obliki PDF (ena datoteka) in jo NUJNO poimenujte leto_Priimek_Ime_koncno.pdf in pošljite na naslov .

Termini govorilnih ur so objavljeni na tej spletni strani pod zavihkom Izobraževanje.