Slovenščina

Novice/News 

Optimiranje izdelovalnih procesov (0315)

številka predmeta: 0315

nosilec predmeta: 
  • prof. dr. Miha Junkar
sonosilca predmeta: 
  • prof. dr. Janez Kopač in
  • izr. prof. dr. Niko Herakovič
ostali predavatelji:
  • doc. dr. Tomaž Pepelnjak
  • doc. dr. Davorin Kramar
  • doc. dr. Andrej Lebar

Ocenjevanje:

Prvo oceno - oceno iz predavanj dobite tako, da opravite

1. Domače naloge (5) (Lebar). Naloge pošiljate na andrej.lebar@fs.uni-lj.si.

2. Domačo nalogo (Kramar). Po 3 študenti v skupini; 15 min zagovora; dodatna vprašanja med zagovorom;

3. 20 min test iz tematike sklopa (Pepelnjak).

4. Poročilo treh skupin o teamski nalogi (Herakovič);  dodatna vprašanja med zagovorom;

Skupno oceno dobite kot povprečje vseh štirih ocen.

Oceno vaj dobite na osnovi oddanih poročil pri vajah (LAT, LABOD, LASIM)

Poročila na vajah so individualna.