Slovenščina

Novice/News 

Nekonvencionalni procesi (3030)

O predmetu

Študij pri predmetu poteka v zimskem semestru v 1. letniku II. stopnje magistrskega programa.

Učitelja: prof.dr. Mihael Junkar in doc.dr. Joško Valentinčič, soba SI-59, epošta: 
Odgovorni asistent: dr. Izidor Sabotin, soba SI-59, epošta: izidor.sabotin@fs.uni-lj.si.

1. Predavanja

Predavanja niso obvezna, ampak so toplo priporočljiva, saj učbenik za ta predmet še ni na voljo. Kot pomožno gradivo priporočamo učbenik Alternativne tehnologije, ki je na voljo v knjižnici FS.

2. Vaje

Vaje so obvezne in se ocenjujejo. Potekajo v Laboratoriju za alternativne tehnologije (SP-39). Pred vajami se dobimo pri kavnem avtomatu v stari stavbi.

Za opravljene praktične vaje je zahtevana 80 % prisotnost in ocena pri tistih vajah, ki se ocenjujejo. Končna ocena vaj ne zapade, torej velja tudi, če izpit opravite naslednja leta. Manjša prisotnost je opravičljiva le izjemoma.

Komur manjka prisotnost pri vajah mora naslednje leto opraviti vse vaje še enkrat, če želi pristopiti k izpitu.

3. Preverjanje znanja

3.1 Kolokviji

Med študijskim letom se pišeta dva kolokvija. Vsak kolokvij se ocenjuje z oceno od 1 do 10. Izpit je opravljen, če je vsota obeh kolokvijev 12 in vsak kolokvij ocenjen vsaj z oceno 4.

Kdor opravi izpit s kolokviji in ima zaključeno oceno iz vaj se prijavi na prvi izpitni rok in odda indeks za vpis frekvence in ocene v nabiralnik pred sobo SI-59 (prvo nadstropje stare stavbe). Indeks dobi vrnjen pri vratarju v roku enega tedna.

3.2 Izpit

Pogoj za prijavo in pristop k izpitu je pozitivna ocena iz vaj.

4.3 Komisijski roki

Po statutu Univerze v Ljubljani oz. Fakultete za strojništvo je tretji izpitni rok komisijski, to pomeni, da je zanj potrebno vložiti posebno prošnjo in izpit tudi plačati. Vsak izpitni rok ni komisijski. Vsak študent ima pravico opravljati izpit 6 krat in niti enkrat več. Če ne opravi izpita v šestih rokih, potem na tej fakulteti ne more diplomirati dokler je ta predmet del študijskega programa.