Laboratorij za transportne naprave in sisteme 

ter nosilne strojne konstrukcije

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo