LASIN - Laboratory of Synergetics

University of Ljubljana | Faculty of Mechanical Engineering
[naključni pojavi]

Izpiti pri predmetu Naključni pojavi


Seznam izpitnih rokov

Datum izpita Ura Predavalnica Rezultati Ogled, zagovor
06. 12. 2012 (izredni rok) 18:00 V/8 Izpit je prestavljen v IV/4! rešitve, rezultati
21.01.2013 10:00 V/8 rešitve, rezultati
04.02.2013 10:00 V/8 rešitve, rezultati 13.02.2013 ob 10:00 v III/3a
15.03.2013 (izredni rok) 13:00 V/2 rešitve, rezultati 25.03.2013 ob 11:00 v DS-P1
03.06.2013 10:00 V/8 rešitve, rezultati 10.06.2013 ob 11:00 v IV/3a
17.06.2013 10:00 V/8 rešitve, rezultati 26.06.2013 ob 10:00 v IV/3a
26.08.2013 10:00 V/8 rešitve, rezultati 13.09.2013 ob 13:00 v IV/3a

Potek izpita

Izpit tvorita pisni in v nekaterih primerih ustni del.

Pisni del sestavljajo 4 sklopi teoretičnih vprašanj in 4 računske naloge. Tako pri teoretičnem kot tudi pri računskem delu so možne po 4 točke. Za pozitivno oceno izpita je treba zbrati vsaj 2 točki pri računskem delu in vsaj 2 točki pri teoretičnem delu.

Ustni del je v primeru, ko želi študent odgovarjati za višjo oceno, ali v mejnem primeru nedoseganja kriterija za pozitivno oceno pri teoretičnem delu pisnega izpita ali v primeru komisijskega izpita.

Tako ustni kot pisni del izpita sta obvezna.

Dovoljeni pripomočki na pisnem delu izpita

Računske naloge:

Primeri rešenih nalog, telefoni, dlančniki, tablice ipd. niso dovoljeni.

Teorija:

  • nobenih pripomočkov.

Pristop k izpitu

K izpitu se študent prijavi samo preko elektronskega sistema. Študent odgovarja za pravilno in popolno prijavo. K izpitu smejo pristopiti samo študenti, ki so prijavljeni k izpitu v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.

Odjavljanje od izpita

Študent se lahko odjavi od izpita najkasneje 24 ur pred razpisanim rokom preko elektronskega sistema. Če se študent od izpita ne odjavi ter za to nima opravičljivega razloga, se oceni z negativno oceno (glej Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja).