Domov

Dejavnosti Laboratorija za sinergetiko potekajo na naslednjih področjih:

Študente vabimo k sodelovanju v okviru razpisanih seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog
Trenutno imamo razpisano tudi mesto mladega raziskovalca