Višja trdnost

Predavatelj
dr. Miha Brojan
Kratek opis

Pri predmetu Višja trdnost študent spozna matematične formulacije na osnovi katerih bo sposoben izračunati napetostna, deformacijska in premična stanja v konstrukcijskih elementih ob upoštevanju teorije majhnih premikov. Spoznal bo tudi osnovne zakonitosti za določanje mehanskih stanj po teoriji velikih premikov. Predstavljena sta oba pristopa reševanja problemov mehanike trdnih teles, to sta ravnotežni in energijski. Napetostno deformacijske zveze bomo opisali z reološkimi modeli in enačbami, za elastična, viskozna in plastična obnašanja gradiv. Zaradi enostavnejše predstavitve enačb mehanike bomo formulacije podali v komponentnem zapisu tenzorjev v kartezičnih koordinatah. Predstavili bomo tudi enačbe elastomehanike v poljubnem ortogonalnem krivočrtnem koordinatnem sistemu. Za primer ravninskega napetostnega in deformacijskega stanja bomo podali splošno rešitev z Airyevo funkcijo. Opisali bomo tudi mehanizem utrjevanja gradiva, kot posledica gibanja dislokacij, ki se pojavijo pri obremenjevanju nad mejo plastičnosti.

Študijske obveznosti

Študijska in izpitna pravila pri predmetu Višja trdnost najdete na [tej povezavi].

Študijska literatura

Kratek spisek priporočene študijske literature najdete [tukaj]. Kot dopolnilo predavanjem in vajam lahko uporabljate tudi drugo literaturo. Dobrih je večina del, ki v naslovu vsebuje "Introduction to Continuum Mechanics".

Domače naloge, dodatne naloge, laboratorijske vaje in vaje za Ansys

Domače naloge v šolskem letu 2019/2020 (domače naloge boste našli tudi na sistemu VIS):
[DN 1] [DN 2] [DN 3] [DN 4] [DN 5] [DN 6] [DN 7] [DN 8] [DN 9] [DN 10]

Dodatne naloge:
[DO 1] [DO 2] [DO 3] [DO 4/5] [DO 6] [DO 7] [DO 8] [DO 9] [DO 10] [DO 11] [DO 12] [Krozne stene - izpeljava enacb] [Glavne napetosti] [Dodatna naloga iz napetosti] [DodN 1] [DodN 2]

Predloge za laboratorijske vaje:
[1. vaja] [2. vaja] [3. vaja]

Naloge in primeri za Ansys:
[APDL primeri] [Video vaja Workbench] [Workbench primeri - ravninska napetostna stanja] [Workbench primeri - mešani sistemi] [Workbench primeri - krožne stene]

Predloge za kolokvij, izpit, poročila

Na povezavi [tukaj] najdete navodilo oziroma pomoč za izdelavo nalepke s črtno kodo. Črtno kodo prilepite v zgornji desni kot lista, na katerega boste pisali izpit, kolokvij, poročila laboratorijskih vaj, domače naloge, ... Za kolokvij oziroma izpit uporabite list formata A3, ki je zgiban na velikost A4.