Termomehanika

Predavatelj
doc. dr. Miha Brojan
Kratek opis

Pri predmetu Termomehanika obravnavamo napetostna, deformacijska in premična stanja v temperaturno obremenjenih konstrukcijskih elementih. Najprej razložimo razlike med vezanim in nevezanim termomehanskim problemom. V primeru nevezanega termomehanskega problema prikažemo različne načine določanja temperaturne porazdelitve v telesu na osnovi Fourier-jeve diferencialne enačbe prevoda toplote. Podamo osnovne zveze med napetostmi, deformacijami, premiki in temperaturno porazdelitvijo v telesu. V primeru posebnih napetostnih stanj (ravninsko napetostno in posplošeno ravninsko deformacijsko stanje) podamo splošno rešitev biharmonične diferencialne enačbe v kompleksni ravnini. Obravnavamo tudi napetostna in deformacijska stanja v različnih vrstah nosilcev ter na koncu prikažemo še uporabo principa virtualnega dela pri temperaturno obremenjenih linijskih ravninskih konstrukcijah.

Študijske obveznosti

Študijska in izpitna pravila pri predmetu Termomehanika najdete na [tej povezavi].

Študijska literatura

Kratek spisek priporočene študijske literature najdete [tukaj].

Naloge

Domače in dodatne naloge ter naloge iz vaj:
[Prevod toplote: Cev v kompleksni ravnini - Mathematica]
[Prevod toplote: Nestacionarno stanje v cilindru - Mathematica]
[Termične napetosti: Napetostno stanje v ravni steni - Mathematica]
[Termične napetosti: Napetostno stanje v cilindrični cevi - Mathematica]