User Tools

Site Tools


start

Table of Contents

Preden nas kontaktirate, preverite ali je odgovor spodaj :!:

Pristop k predmetu

Imam gmail

Če imate gmail, potem je zelo enostavno: na naslovu http://moj.ladisk.si kliknete desno zgoraj na Prijava in nato vpište vaš gmail in geslo. Sledi okno kjer dovolite, da Google posreduje vaš email v sistem http://moj.ladisk.si. Potem se vam prikaže seznam predmetov, ki so odprti za pristop in kliknete na Pristopi k predmetu. Po uspešnem pristopu dobite potrditveni email. Postopek prijave je prikazan tudi v videu.

Nimam gmail-a

V tem primeru morate najprej ustvariti Google Account: https://accounts.google.com/signupwithoutgmail. Če Google account za vaš email že imate, potem boste dobili error: “There's already a Google Account associated with this email address”. Če ste pozabili geslo, potem enostavno sledite navodilom za resetiranje gesla. Potem, ko imate Google Account ustvarjen, je postopek, enak kakor je opisano v poglavju “Imam gmail”. Postopek prijave je prikazan tudi v videu.

Pogosta vprašanja

(pa tudi redka :-? )

Glede študijskega in izpitnega reda

Kje najdem študijski in izpitni red?

Pojdite na http://www.ladisk.si nato kliknite Izobraževanje in nato vaš predmet.

Glede pristopa k predmetu

Uspešna prijava, ne morem pa pristopiti k predmetu

Če po uspešni prijavi in nato po kliku na Pristopi k predmetu dobite sledeče obvestilo: “Za predmet se ne morete prijaviti saj vaš email in študentska številka nista na seznamu.”, potem se vaš prijavni email ali vaša študentska številka ne skladata s tisto, ki smo jo pridobili od študentskega referata.

Mogoče rešitve:

  1. prijavite se z emailom, ki ga imate vpisanega v sistemu VIS,
  2. če email v VIS-u ni aktualen, nam sporočite tistega, ki je,
  3. lahko vas ni na seznamu za predmet, če ste možnost enkratnega brezplačnega poslušanja že izrabili; v tem primeru morate v referatu urediti formalnosti glede ponovnega poslušanja (obvestite nas, da boste to naredili, da vas čimprej vključimo v sistem za sprotni študij). Ta alineja velja tudi za študente, ki so poslušali v naprej in niso izpolnili pogojev za pristop k izpitu (glejte Pogosta vprašanja glede študijskega in izpitnega reda).

Zamudil sem s pristopom k predmetu

Če ste zamudili s pristopom k predmetu, nam pišite; moramo vas obravnavati ločeno od ostalih študentov, ki so redno pričeli s procesom sprotnega študija. Vse obveznosti, ki ste jih zamudili, vam bomo priredili v dvakratnem obsegu (npr: namesto 4 domačih nalog jih dobite 8).

Ali se lahko ponovno vključim v sistem za sprotni študij

Če ste možnost za sprotni študij enkrat že izkoristili, potem vas v sprotni študij lahko vključimo, vendar morate poravnati prispevek za izvedbo predmeta.

Glede reševanja in ocenjevanja nalog in sodelovanja pri predmetu

Neupoštevanje uspeha najslabše ocenjene naloge (velja za DTT in TM2)

Zaradi možnostni izrednih dogodkov (npr.: izpad internetne povezave) se najslabša naloga ne upošteva v povprečje. Ali to pravilo velja za vsak teden posebej? Ne, od vseh domačih nalog, ki jih boste rešili (vsak teden tipično rešujete štiri), se najslabša ne bo upoštevala v povprečju.

Uporaba Jokerja "za nazaj"

Dokler okno za reševanje še ni odprlo, za premik obveznosti potrebujete 1 Joker. Če je pričetek okna v preteklosti (vendar ne več kot 10 dni), potem za premik obveznosti potrebujete 2 Jokerja.

Kaj pomenijo odstotki (0%, 20%,...) pri predmetu

Odstotki pomeni vaš uspeh pri predmetu; če želite več detajlov kliknite na ime predmeta in prikazal se vam bo natančen pregled, kako je sestavljena končna ocena in kakšni so pragi uspešnosti. Vaš trenutni uspeh bo šele proti koncu semestra različen od nič, saj določenih pragov ne boste izpolnjevali (npr. za končni preizkus). Za izračun uspeha glejte tudi Študijski in izpitni red.

Ali sistem po poteku časa poda rezultate?

Da.

Zakaj imam sodelovanje 0%, čeprav sem sodeloval na vajah/predavanjih

Sodelovanje pri predmetu bo vneseno praviloma ob petkih. Če ste bili v sistem vključeni kot zamudnik, potem na ureditev vašega sodelovanja čakajte cca 1-2 tedna od dneva, ko ste bili vključeni v sistem (žal imamo z zamudniki več dela). Sodelovanje na posameznih vajah ali predavanjih preverite s klikom na Naloge/Sodelovanje in nato na Sodelovanje. Če vašega sodelovanja nismo pravilno zaznali, pišite na naslov: luka.kenk@fs.uni-lj.si. Opomba: statistike predmeta (vključno s sodelovanjem) na vstopni strani se posodobijo ob ponedeljkih v zgodnjih jutranjih urah.

Kaj, če zamudim predavanja, vaje?

Do 30 min zamude rezultira v 70% sodelovanja; do 50 min zamude v 50% sodelovanja, od 50 min do 70 min rezultira v 20% sodelovanja.

Kaj pomeni odstotek sodelovanja / uspeha v oklepaju npr. (100%) ?

To pomeni, da se ta rezultat ne šteje v povprečje. Pri sodelovanju je to lahko oznaka za prisotnost brez aktivnega sodelovanja, pri naloga pa lahko pomeni, da smo vprašanje spremenili ali odstranili in zato vaš odgovor ni relevanten.

Ali prinesem zdravniško opravičilo za izostanke

Zdravniška opravičila, status športnika in podobno obravnavamo individualno in pride v poštev na koncu semestra v kolikor ne izpolnjujete rednih pogojev za pristop k izpitu. Za pogoje sodelovanje glejte študijski in izpitni red predmeta.

Če na kratkih kolokvijih ne dosežem praga uspešnosti? (velja za DTT in TM2)

Kratki kolokviji so namenjeni predvsem temu, da se preveri samostojnost reševanja domačih nalog. V kolikor ne desegate praga uspešnosti pri kratkih kolokvijih, potem to glede na študijski in izpitni red ne izpolnjujete pogojev za pristop k izpitu. Posledično to lahko vodi do ponovnega poslušanja predmeta (in sodelovati v pedagoškem procesu). Če ne dosegate praga uspešnosti, vas vzpodbujamo, da vztrajate do konca (vključno s končnim preizkusom), saj bomo take primere obravnavali individualno.

Odgovoril sem napačno, vendar imam pri odgovoru 100%. Kaj to pomeni?

V kolikor v nalogi najdemo napako, potem vam odgovor štejemo kot pravilen ne glede na to kaj ste vnesli. Pri nalogah pri katerih smo spremenili definicijo ali rezultat se izpiše opomba, ki vas na to opozori.

Kako izgleda kratek kolokvij? (velja za DTT in TM2)

Na kratek kolokvij pridite 10min predčasno, saj bo razdeljevanje zaradi določenega sedežnega reda trajalo kakšno minuto dlje. Vsak študent dobi predlogo s svojimi nalogami. Rešuje se štiri naloge (60 min); pri reševanju lahko uporabljate kalkulator, pisalo in brisalo (grafični kalkulatorji niso dovoljeni). Naloge so definirane na isti način kakor pri domačih nalogah. Tudi rešitve se pričakujejo na isti način. Po končanem času za reševanje boste imeli 2 minuti časa, da številčne rezultate prepišete na ločen list. Predloge z vašimi postopki in rešitvami oddate nam, ločeni list z rešitvami pa vzamete s sabo, saj rezultate sami vpišete v http://moj.ladisk.si (čas za vpis je praviloma do 21h na dan kratkega kolokvija, točno vam bomo pa povedali na kratkem kolokviju). Za vpis posamezne naloge imate 3 minute časa. Vpisovanje drugačnih rezultatov, kakor so navedeni na oddanem izdelku, se glede na Študijski in izpitni red smatra za goljufanje. Poleg tega za vsak odgovor, ki se razlikuje od tistega na oddanem izdelku dobite dva odgovora negativno.

Kako se razume prag uspešnosti iz kratkih kolokvijev? (velja za DTT in TM2)

Če se pri predmetu pišeta dva kratka kolokvija (8nalog), potem mora biti povprečen uspeh vseh nalog več ali enako praga uspešnosti.

Kaj, če ne dosegam praga uspešnosti?

Formalno ne izpolnjujete pogoja za pristop k izpitu. Take primere se obravnava individualno (na ustnem zagovoru ali prej) potem, ko so opravljene vse pedagoške obveznosti.

Kako izgleda končni preizkus (velja za DTT in TM2)

Končni preizkus izgleda podobno kakor kratki preizkus, vendar se rešuje 5 nalog (90 minut) in poleg številčnih rezultatov ocenjujemo postopek.

Kako se ocenjuje postopek pri končnem preizkusu (velja za DTT in TM2)

Vrednotenje odgovorov:

  • Pravilen postopek, pravilna numerična rešitev: 100%
  • Pravilen postopek, napačna numerična rešitev: 80%
  • Manjša napaka pri postopku, napačna numerična rešitev: 50%
  • Napačen postopek, pravilna numerična rešitev: 0%
  • Napačen postopek, napačna numerična rešitev: 0%

Vsebinska glede snovi (velja za DTT in TM2)

Ali lahko pridem k vam, da mi ponovno pojasnite snov?

Pričakujemo, da snov po predavanjih in vajah s pomočjo zapiskov in literature natančno preštudirate. V kolikor kljub veliko vloženega truda ne morete priti do odgovora, se obrnite na svojega asistenta (po vajah ali med govorilnimi urami), šele nato na predavatelja (po predavanjih).

Kje lahko najdem naloge za vajo?

Preverite domačo stran vašega predmeta na http://www.ladisk.si in nato Izobraževanje. Na spletni strani imamo v pdf obliki objavleno relativno veliko število rešenih nalog (s postopkom in razlago). Takšen način reševanja se pričakuje pri končnem kolokviju. Domače naloge so ponavadi manj obsežne in preverjajo tudi teoretično znanje.

Našel sem večjo napako pri nalogi

Če se vaša rešitev razlikuje od tiste v sistemu, vas vzpodbujamo, da jo preverili pri kolegih in najdete podkrepitev v literaturi ter na koncu pri svojem asistentu. Če ste našli večjo vsebinsko napako, vam priznamo pravilnost te domače naloge in povečamo uspešnost izbrane naloge na 100% (nagrado dobi samo tisti študent, ki PRVI posreduje svojemu asistentu pravilno rešitev v PDF obliki s skicami in vso potrebno razlago zakaj je naloga napačno rešena in kakšna je pravilna rešitev). Ostali študentje, ki so dobili isto nalogo se jim prizna pravilna rešitev za dotična napačna vprašanja.

Pri xx. vprašanju ste uporabili enačbo xxx, pravilna bi pa bila...

V kolikor smatrate, da ste našli napako pri nalogi, jo prosimo natančno opišite in narišite (skice!) in povejte zakaj (kaj je fizikalni zakon na katerem temelji vaša rešitev itd) je vaša rešiteve pravilna. Tako pripravljen dokument nam pošljite v pdf obliki. Če vam snov ni jasna, vprašajte asistenta po vajah ali na govorilnih urah.

Ostala vprašanja

Kaj pomenijo oznake v stolpcu Komentar

Oznake so: pohvala za sodelovanje pri predavanjih (P) ali vajah (V), motenje predavanj (MP) in vaj (MV), G pa za goljufanje, N za odkrito večjo napako pri domačih nalogah. Primer: 2xP 4xV (2 krat pohvaljena na predavanjih 4 krat na vajah)

Kateri brskalnik naj uporabim

Sistem preizkušeno deluje na vsah modernih brskalnikih (Firefox, Chrome, Internet Explorer).

Stran nekaj časa ni bila dosegljiva, zaradi česar nisem mogel dokončati naloge.

Spletna aplikacija deluje v oblaku v načinu visoke replikacije. Sočasno je tako prižganih več aplikacij na različnih lokacijah. Dosegljivost domače strani je zelo visoka in obstaja večja možnost, da imate težave s povezavo v internet. Zaradi izrednih dogodkov imamo pravilo Neupoštevanje uspeha najslabše ocenjene naloge (glejte zgoraj).

Na vidim starih nalog

Igrajte se malo z uporabniškim vmesnikom: zgoraj je število nalog, ki je prikazano na eni strani, spodaj je navigacija med stranmi. Hard refresh (ctrl+shift+r) spletne strani, bo spletno aplikacijo naložil znova z začetnimi nastavitvami.

start.txt · Last modified: 2018/01/05 12:01 by jankoslavic