User Tools

Site Tools


start

Preden nas kontaktirate, preverite ali je odgovor spodaj :!:

Pristop k predmetu

Imam gmail

Če imate gmail, potem je zelo enostavno: na naslovu http://moj.ladisk.si kliknete desno zgoraj na Prijava in nato vpište vaš gmail in geslo. Sledi okno kjer dovolite, da Google posreduje vaš email v sistem http://moj.ladisk.si. Potem se vam prikaže seznam predmetov, ki so odprti za pristop in kliknete na Pristopi k predmetu. Postopek prijave z Google računom je prikazan v videu.

Nimam gmail-a

V tem primeru morate najprej ustvariti Google Account: https://accounts.google.com/signupwithoutgmail. Če Google account za vaš email že imate, potem boste dobili error: “There's already a Google Account associated with this email address”. Če ste pozabili geslo, potem enostavno sledite navodilom za resetiranje gesla. Potem, ko imate Google Account ustvarjen, je postopek, enak kakor je opisano v poglavju “Imam gmail”. Postopek prijave je prikazan tudi v videu.

Pogosta vprašanja

(pa tudi redka :-? )

Glede študijskega in izpitnega reda

Kje najdem študijski in izpitni red?

Pojdite na http://www.ladisk.si nato kliknite Izobraževanje in nato vaš predmet.

Programiranje in Numerične metode: študijski red najdete v pypinm repozitoriju.

Glede pristopa k predmetu

Težave s prijavo v sistem ali pristopom k predmetu

Če se v sistem ne morete prijaviti (pri poskusu prijave dobite opozorilo: “Vašega naslova ni na seznamu študentov, zato prijava ni mogoča. Za več informacij se obrnite na izvajalca predmeta.”), potem se vaš prijavni email ne skladata s tistim, ki smo ga pridobili od študentskega referata.

Mogoče rešitve:

 1. prijavite se z emailom, ki ga imate vpisanega v sistemu VIS,
 2. če email v VIS-u ni aktualen, nam sporočite tistega, ki je.

Če ste s v sistem ustrezno prijavili, nimate pa možnosti pristopa k željenemu predmetu, potem vašega email naslova ni na seznamu slušateljev predmeta.

Mogoče rešitve:

 1. vaš email se ne ujema z aktualnim naslovom v VISu. Kontaktirajte nas.
 2. Na seznamu za predmet vas ni, če ste možnost enkratnega brezplačnega poslušanja že izrabili; v tem primeru morate v referatu urediti formalnosti glede ponovnega poslušanja (obvestite nas, da boste to naredili, da vas čimprej vključimo v sistem za sprotni študij). Ta alineja velja tudi za študente, ki so poslušali v naprej in niso izpolnili pogojev za pristop k izpitu (glejte Pogosta vprašanja glede študijskega in izpitnega reda).

Zamudil sem s pristopom k predmetu

Če ste zamudili s pristopom k predmetu, nam pišite; moramo vas obravnavati ločeno od ostalih študentov, ki so redno pričeli s procesom sprotnega študija.

Ali se lahko ponovno vključim v sistem za sprotni študij

Če ste možnost za sprotni študij enkrat že izkoristili, potem vas v sprotni študij lahko vključimo, vendar morate poravnati prispevek za izvedbo predmeta.

Glede reševanja in ocenjevanja nalog in sodelovanja pri predmetu

Neupoštevanje uspeha najslabše ocenjene naloge (velja za DTT in TM2)

Zaradi možnostni izrednih dogodkov (npr.: izpad internetne povezave) se najslabša naloga ne upošteva v povprečje. Ali to pravilo velja za vsak teden posebej? Ne, od vseh domačih nalog, ki jih boste rešili (vsak teden tipično rešujete štiri), se najslabša ne bo upoštevala v povprečju.

Časovna omejitev reševanja domačih nalog

Domače naloge imajo definiran čas okna za reševanje:

 1. Če je pri nalogi omogočeno predčaso reševanje, je do odprtja okna za reševanje možno predčasno reševanje naloge brez časovne omejitve.
 2. V oknu za reševanje je dovoljen čas reševanja naloge omejen. Časovna omejitev teče od trenutka, ko znotraj okna za reševanje nalogo prvič odprete. Dolžina časovne omejitve je odvisna od obsežnosti naloge.
 3. Po zaprtju okna se naloga zapre, reševanje ni več možno.

Svetujemo vam, da čim večji del naloge rešite v času predčasnega reševanja, pred odprtjem okna za reševanje.

Uporaba Jokerja za premik obveznosti

Vsakemu študentu je pri predmetu na voljo določeno število Jokerjev, ki jih lahko uporabite za premik obveznosti v prihodnost.

 1. Z uporabo Jokerja lahko okno za reševanje domače naloge premaknete za do 14 dni naprej.
 2. Uporaba jokerja ni možna, če ste nalogo že odprli.
 3. Meni za uporabo Jokerja odprete s klikom na ikono Jokerja ob dodeljeni nalogi.
 4. Pred pričetkom okna za reševanje je za premik naloge potreben en Joker, v času okna za reševanje pa dva.

Kaj pomenijo odstotki (0%, 20%,...) pri predmetu

Odstotki pomenijo vaš skupni uspeh pri predmetu. Vaš trenutni uspeh je lahko nižji od pričakovanega tudi primeru, da ste opravili vse dotedanje obveznosti, saj se procent uspešnosti računa glede na vnaprej doočeno število obveznosti v semestru. Za izračun uspeha glejte tudi Študijski in izpitni red.

Ali sistem po poteku časa poda rezultate?

Da.

Zakaj imam sodelovanje 0%, čeprav sem sodeloval na vajah/predavanjih

Sodelovanje pri predmetu bo vneseno praviloma ob petkih. Če ste bili v sistem vključeni kot zamudnik, potem na ureditev vašega sodelovanja čakajte cca 1-2 tedna od dneva, ko ste bili vključeni v sistem (žal imamo z zamudniki več dela). Sodelovanje na posameznih vajah ali predavanjih vidite na dnu strani, po izbiri željenega predmeta.

Opomba: statistike predmeta (vključno s sodelovanjem) na vstopni strani se posodobijo ob ponedeljkih v zgodnjih jutranjih urah.

Kaj pomeni odstotek sodelovanja / uspeha v oklepaju npr. (100%)?

To pomeni, da se ta rezultat ne šteje v povprečje. Pri sodelovanju je to lahko oznaka za prisotnost brez aktivnega sodelovanja, pri naloga pa lahko pomeni, da smo vprašanje spremenili ali odstranili in zato vaš odgovor ni relevanten.

Ali prinesem zdravniško opravičilo za izostanke?

Zdravniška opravičila, status športnika in podobno obravnavamo individualno in pride v poštev na koncu semestra v kolikor ne izpolnjujete rednih pogojev za pristop k izpitu. Za pogoje sodelovanje glejte študijski in izpitni red predmeta.

Odgovoril sem napačno, vendar imam pri odgovoru 100%. Kaj to pomeni?

V kolikor v nalogi najdemo napako, potem vam odgovor štejemo kot pravilen ne glede na to kaj ste vnesli. Pri nalogah pri katerih smo spremenili definicijo ali rezultat se izpiše opomba, ki vas na to opozori.

Našel sem večjo napako pri nalogi

Če se vaša rešitev razlikuje od tiste v sistemu, vas vzpodbujamo, da jo preverili pri kolegih in najdete podkrepitev v literaturi ter na koncu pri svojem asistentu. Če ste našli večjo vsebinsko napako, vam priznamo pravilnost te domače naloge in povečamo uspešnost izbrane naloge na 100% (nagrado dobi samo tisti študent, ki PRVI posreduje svojemu asistentu pravilno rešitev v PDF obliki s skicami in vso potrebno razlago zakaj je naloga napačno rešena in kakšna je pravilna rešitev). Ostali študentje, ki so dobili isto nalogo se jim prizna pravilna rešitev za dotična napačna vprašanja.

Ostala vprašanja

Kaj pomenijo oznake v stolpcu Komentar

Oznake so: pohvala za sodelovanje pri predavanjih (P) ali vajah (V), motenje predavanj (MP) in vaj (MV), G pa za goljufanje, N za odkrito večjo napako pri domačih nalogah. Primer: 2xP 4xV (2 krat pohvaljena na predavanjih 4 krat na vajah)

Kateri brskalnik naj uporabim

Sistem preizkušeno deluje na vsah modernih brskalnikih (Firefox, Chrome, Internet Explorer).

Stran nekaj časa ni bila dosegljiva, zaradi česar nisem mogel dokončati naloge.

Spletna aplikacija je lahko v izjemnih okoliščinah za krajši čas nedostopna. V primeru daljše nedostopnosti, ki bi lahko vplivala na možnost reševanja domačih nalog, boste obveščeni.

Katero decimalno ločilo uporablja sistem moj.ladisk.si

Decimalno ločilo na moj.ladisk.si je pika (.).

start.txt · Last modified: 2021/10/20 13:47 by domengorjup