Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Zaključne naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata.
Poglejte tudi vsebino magistrskih nalog, ki jih za namen zaključne naloge lahko ustrezno poenostavimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
10
Izdelava avtomatskega merilnega sistema za vibrometrsko skeniranje na podlagi sledenja žarkuveč  
9
Avtomatiziran pristop k merjenju odziva struktur v širokem naboru prostostnih stopenjveč  
8
3D natisnjeni termični aktuatorveč  
7
3D natisnjeni robotveč  
6
Uporaba programa Blender za evaluacijo optičnih merilnih metod v eksperimentalni mehanikiveč  
5
Topološka optimizacija dinamskih lastnosti izbranega izdelkaveč  
4
Identifikacija dinamskih lastnosti tankih linijskih strukturveč  
3
Dinamski model elise helikopterjaveč  
2
Dinamika sistema togih teles v okviru PyDyveč  
1
Dinamska analiza enostavne strukture z metodami redukcije modelovveč