Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Zaključne naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata.
Poglejte tudi vsebino magistrskih nalog, ki jih za namen zaključne naloge lahko ustrezno poenostavimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
9
Uporaba SensorTile bluetooth DK za merjenje vibracij z namenom monitoringaveč  
8
Topološka optimizacija dinamskih lastnosti izbranega izdelkaveč  
7
Identifikacija ravninske kinematike na podlagi obdelave digitalnih slik z uporabo odprtokodnih orodijveč  
6
Numerično modeliranje trka v okviru eksplicitne dinamikeveč  
5
Vpliv mase in nivoja vzbujanja na izdelek z nelinearno odzivno karakteristikoveč  
4
Identifikacija dinamskih lastnosti tankih linijskih strukturveč  
3
Dinamski model elise helikopterjaveč  
2
Dinamika sistema togih teles v okviru PyDyveč  
1
Dinamska analiza enostavne strukture z metodami redukcije modelovveč