Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Zaključne naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata.
Poglejte tudi vsebino magistrskih nalog, ki jih za namen zaključne naloge lahko ustrezno poenostavimo.

Priporočamo, da se za pisanje zaključne naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
9
Uporaba SensorTile bluetooth DK za merjenje vibracij z namenom monitoringamore  
8
Topološka optimizacija dinamskih lastnosti izbranega izdelkamore  
7
Identifikacija ravninske kinematike na podlagi obdelave digitalnih slik z uporabo odprtokodnih orodijmore  
6
Numerično modeliranje trka v okviru eksplicitne dinamikemore  
5
Vpliv mase in nivoja vzbujanja na izdelek z nelinearno odzivno karakteristikomore  
4
Identifikacija dinamskih lastnosti tankih linijskih strukturmore  
3
Dinamski model elise helikopterjamore  
2
Dinamika sistema togih teles v okviru PyDymore  
1
Dinamska analiza enostavne strukture z metodami redukcije modelovmore